התפתח באופן מקומי באמצעות חידון Firebase

 1. השלמת משפטים

  צריך להשלים את החלקים החסרים במשפט (כל חלק יכול להיות מילה אחת או יותר)

  Firebase ___ Suite הוא כלי שורת פקודה המאפשר לך להפעיל שירותי Firebase באופן מקומי.

 2. איזו מהאפשרויות הבאות אינה דרך להשתמש בחבילת האמולטור המקומית של Firebase?

 3. השלמת משפטים

  צריך להשלים את החלקים החסרים במשפט (כל חלק יכול להיות מילה אחת או יותר)

  בכללי אבטחה, האובייקט ___ מייצג את מסמך Firestore עם השינויים שהמשתמש מעוניין לכתוב, ואילו ___ מייצג מסמך Firestore כפי שנכתב כרגע.

 4. פונקציות ענן פועלות בסביבת שרתים מהימנה ויכולות להשתמש ב- Firebase Admin SDK.