Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

Dodawaj i usuwaj testerów w aplikacji App Distribution

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

W tym dokumencie opisano, jak dodawać i usuwać testerów w dystrybucji aplikacji, w tym następujące zadania:

Dodawanie i usuwanie testerów z projektu Firebase

Testerów dodaje się i usuwa na karcie Testerzy i grupy na stronie Dystrybucja aplikacji w konsoli Firebase.

Jeśli masz dużą liczbę testerów, możesz użyć grup, aby łatwiej zarządzać dostępem testerów do wydań. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dodawanie i usuwanie testerów z grupy .

Limity testera

Firebase App Distribution ma następujące ograniczenia testerów:

  • Dodaj maksymalnie 500 testerów do projektu Firebase

  • Dodaj maksymalnie 200 testerów do grupy dystrybucji aplikacji

Aby dodać więcej testerów, poproś o zwiększenie limitu bezpłatnego .

Dodawaj i usuwaj testerów za pomocą interfejsu Firebase App Distribution API

Możesz użyć punktów końcowych testers.batchAdd i testers.batchRemove w interfejsie API dystrybucji aplikacji Firebase, aby dodać lub usunąć testerów z dystrybucji aplikacji przy użyciu żądania HTTP do interfejsu API dystrybucji aplikacji.

Dodawanie i usuwanie testerów z grupy

Możesz dodawać i usuwać testerów z grup na karcie Testerzy i grupy na stronie Dystrybucja aplikacji w konsoli Firebase. Grupy są przydatne do zarządzania dostępem do wydań dużej liczby testerów. Na przykład możesz utworzyć grupę, aby przyznać małej grupie testerów dostęp do wczesnej wersji aplikacji. Po zaimplementowaniu opinii z początkowej grupy testerów możesz utworzyć grupę dla większej liczby testerów.

Gdy dodajesz lub usuwasz testerów z grupy, ci testerzy uzyskują lub tracą dostęp do wszystkich wydań , które były dystrybuowane do tej grupy.

Usuń testera z grupy

Gdy usuniesz testera z grupy:

  • Tester jest usuwany ze wszystkich wydań, do których miał dostęp wyłącznie za pośrednictwem grupy, z której został usunięty.
  • Jeśli tester jest członkiem innej grupy, która również ma dostęp do wydania, zachowuje dostęp do tego wydania.

Usuń grupę

Po usunięciu grupy wszyscy testerzy w tej grupie są usuwani ze wszystkich wydań, do których mieli dostęp wyłącznie za pośrednictwem tej grupy. W większości przypadków usunięcie grupy następuje niemal natychmiast; ale jeśli masz dużą liczbę testerów i wydań, usuwanie grup może potrwać dłużej. Po usunięciu grupy nie jest ona już wyświetlana na stronie Dystrybucja aplikacji w konsoli Firebase.

Usunięcie grupy może nie odnieść skutku natychmiast; po usunięciu grupy możesz tymczasowo zobaczyć poszczególnych testerów z usuniętej grupy, którzy mają dostęp do określonej wersji.

Następne kroki