REST Resource: projects.databases

Zasób

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

exportDocuments

Eksportuje kopię wszystkich dokumentów lub ich podzbioru z Google Cloud Firestore do innego systemu pamięci masowej, na przykład Google Cloud Storage.

importDocuments

Importuje dokumenty do Google Cloud Firestore.