Uruchamianie testu lokalnie

Z tego przewodnika dowiesz się, jak przeprowadzić lokalnie test na iOS, aby sprawdzić jakość zachowania przed jego uruchomieniem w Laboratorium Firebase.

Przeprowadź XCTest lokalnie

Możesz sprawdzić, czy Laboratorium będzie mogło zainstalować Twoją aplikację i testy, uruchamiając je lokalnie na urządzeniu podłączonym do USB w ten sposób:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

Lokalne przeprowadzanie testu pętli gry