Chạy thử nghiệm cục bộ

Hướng dẫn này mô tả cách chạy thử nghiệm iOS cục bộ để bạn có thể kiểm tra chất lượng hoạt động của thử nghiệm trước khi chạy thử nghiệm trong Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase.

Chạy XCTest cục bộ

Bạn có thể xác minh rằng Test Lab có thể cài đặt ứng dụng của bạn và kiểm tra bằng cách chạy cục bộ với thiết bị được kết nối USB như sau:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

Chạy thử nghiệm Vòng lặp trò chơi cục bộ