ทำการทดสอบในเครื่อง

คู่มือนี้อธิบายวิธีเรียกใช้การทดสอบ iOS ในเครื่องเพื่อให้คุณตรวจสอบคุณภาพลักษณะการทำงานของการทดสอบก่อนเรียกใช้ใน Firebase Test Lab ได้

เรียกใช้ XCTest ในเครื่อง

คุณยืนยันได้ว่า Test Lab จะติดตั้งแอปและการทดสอบได้โดยการเรียกใช้ในเครื่องด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ USB ดังนี้

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

ทำการทดสอบ Game Loop ในเครื่อง