สร้างแอพที่รวดเร็วและเสถียรด้วยแบบทดสอบ Firebase

 1. การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาใดต่อไปนี้
 2. จริงหรือเท็จ? หาก URL คำขอตรงกับรูปแบบ URL ที่กำหนดเองมากกว่าหนึ่งรูปแบบ การตรวจสอบประสิทธิภาพจะจับคู่คำขอกับรูปแบบ URL ที่กำหนดเองที่เจาะจงที่สุดเท่านั้น
 3. การตรวจสอบประสิทธิภาพมีคุณลักษณะใดต่อไปนี้

  เลือกคำตอบได้มากเท่าที่คุณเห็นว่าเหมาะสม

 4. เติมคำตอบในช่องว่าง

  ป้อนคำอย่างน้อย 1 คำเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์

  คุณสามารถใช้ ___ เพื่อวัดเวลาโหลดของกิจกรรมหรือส่วนย่อย และบันทึกหน้าจอที่ช้าหรือค้าง

 5. จริงหรือเท็จ? ก่อนที่จะโหลด Performance Monitoring SDK นั้น Performance Monitoring API จะไม่พร้อมใช้งาน คุณจึงใช้การติดตามโค้ดที่กำหนดเองไม่ได้