Twórz lokalnie dzięki quizowi Firebase

 1. Uzupełnij luki

  Dokończ zdanie, wpisując co najmniej 1 wyraz.

  Firebase ___ Suite to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia lokalne uruchamianie usług Firebase.

 2. Która z poniższych opcji nie jest sposobem korzystania z pakietu Firebase Local Emulator Suite?

 3. Uzupełnij luki

  Dokończ zdanie, wpisując co najmniej 1 wyraz.

  W regułach bezpieczeństwa obiekt ___ reprezentuje dokument Firestore ze zmianami, które użytkownik chce zapisać, podczas gdy ___ reprezentuje dokument Firestore w aktualnej postaci.

 4. Cloud Functions działa w zaufanym środowisku serwera i może korzystać z pakietu Firebase Admin SDK.