ทำความรู้จักกับ Cloud Firestore

  1. เติมคำตอบในช่องว่าง

    ป้อนคำอย่างน้อย 1 คำเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์

    ฐานข้อมูล NoSQL ส่วนใหญ่ไม่มี ___ ซึ่งหมายความว่าไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ เกี่ยวกับชนิดของข้อมูลที่คุณสามารถป้อนได้

  2. เวลาที่ใช้ในการเรียกใช้แบบสอบถามคือ ___ จำนวนผลลัพธ์ที่คุณได้รับกลับมา
  3. กฎความปลอดภัยของคุณกำหนดเป้าหมาย ___ เฉพาะที่คุณรักษาความปลอดภัยและตรรกะที่คุณใช้เพื่อรักษาความปลอดภัย
  4. คุณใช้ ___ เมื่อคุณต้องการดำเนินการหลายอย่างบนฐานข้อมูลพร้อมกัน
  5. จริงหรือเท็จ? FirebaseUI เป็นไลบรารีที่ให้ UI ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเหนือการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase