Cloud Firestore'u tanıyın

  1. Boşlukları doldurun

    Cümleyi bir veya daha fazla kelimeyle tamamlayın.

    Çoğu NoSQL veritabanında ___ yoktur, bu da girebileceğiniz veri türlerine herhangi bir kısıtlama getirmedikleri anlamına gelir.

  2. Bir sorguyu çalıştırmak için gereken süre, geri aldığınız sonuçların sayısını ___.
  3. Güvenlik kurallarınız, güvence altına aldığınız belirli ___ ve bunları güvence altına almak için kullandığınız mantığı hedefler.
  4. Bir veritabanında birçok işlemi aynı anda gerçekleştirmek istediğinizde ___ kullanırsınız.
  5. Doğru ya da yanlış? FirebaseUI, size Firebase Kimlik Doğrulaması üzerinde önceden oluşturulmuş bir kullanıcı arayüzü sunan bir kitaplıktır.