Dodaj Firebase do quizu aplikacji Flutter

 1. Uzupełnij luki

  Dokończ zdanie, wpisując co najmniej 1 wyraz.

  Wtyczki ___ umożliwiają łatwe korzystanie z Firebase w aplikacjach Flutter.

 2. Dopasuj produkty Firebase do opisów.

  Każda odpowiedź pasuje tylko do 1 elementu.

  Reguły bezpieczeństwa Firebase

  Firebase Authentication

  Cloud Firestore

 3. Cloud Firestore to baza danych ___, a dane przechowywane w bazie danych są podzielone na zbiory, dokumenty, pola i podkolekcje.

 4. Prawda czy fałsz? Logowanie bez hasła opiera się na łączach dynamicznych Firebase do uwierzytelniania w Firebase bezpośrednio z wiadomości e-mail użytkownika bez konieczności podawania hasła.