Wysyłaj wiadomości do użytkowników dzięki quizowi Firebase Cloud Messaging i Firebase In-App Messaging na Androida

  1. Za pomocą których z poniższych usług Cloud Messaging umożliwia wysyłanie wiadomości?

  2. Do których z poniższych można używać funkcji przesyłania wiadomości w aplikacji Firebase?

    Wybierz tyle odpowiedzi, ile uważasz za stosowne.

  3. Aby oszczędzać energię, Firebase In-App Messaging pobiera wiadomości z serwera tylko ___ dziennie.

  4. Prawda czy fałsz? Komunikaty w chmurze można wysyłać z konsoli Firebase i interfejsu API REST w usłudze Cloud Messaging.