קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

שלחו הודעות למשתמשים שלכם באמצעות Firebase Cloud Messaging ו- Firebase In-App Messaging בחידון Android

  1. על איזה מהבאים הבאים העברת הודעות בענן מאפשרת לך לשלוח הודעות על ידי?
  2. לאיזה מהאפשרויות הבאות ניתן להשתמש בהודעות בתוך האפליקציה של Firebase?

    אפשר לבחור כמה תשובות שרוצים.

  3. כדי לחסוך בחשמל, הודעות בתוך האפליקציה של Firebase מאחזרות רק הודעות מהשרת ___ ליום.
  4. אמת או שקר? ניתן לשלוח הודעות על ענן ענן ממסוף Firebase ו- REST API של העברת הודעות בענן.