มีส่วนร่วมกับผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแบบทดสอบ Firebase

 1. เติมคำตอบในช่องว่าง

  ป้อนคำอย่างน้อย 1 คำเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์

  หากต้องการดึงดูดผู้ใช้ภายนอกแอปของคุณ คุณควรใช้ ___ ในการดึงดูดผู้ใช้ในแอปของคุณ คุณควรใช้ ___

 2. คุณสามารถดำเนินการใดต่อไปนี้กับหัวข้อการรับส่งข้อความในระบบคลาวด์
 3. Aggregate Data API รวบรวมข้อมูลประเภทใด
 4. การดำเนินการใดต่อไปนี้ที่คุณดำเนินการได้ด้วยการส่งออก BigQuery ของ Cloud Messaging
 5. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดข้อใดที่แนะนำสำหรับการจัดการโทเค็นการลงทะเบียน Cloud Messaging

  เลือกคำตอบได้มากเท่าที่คุณเห็นว่าเหมาะสม