Πολιτική χρήσης Firebase Analytics

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Με την ενεργοποίηση του Firebase Analytics, επιτρέπετε τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους χρήστες των εφαρμογών, μέσω αναγνωριστικών για κινητές συσκευές (όπως είναι το Αναγνωριστικό διαφήμισης Android και το Αναγνωριστικό διαφήμισης για iOS), cookie και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες.

Δεν θα διευκολύνετε τη συγχώνευση στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης με στοιχεία μη προσωπικής ταυτοποίησης, εκτός αν έχετε παράσχει επαρκή σχετική ειδοποίηση και έχετε λάβει προηγουμένως τη συναίνεση (δήλωση συμμετοχής) του χρήστη σε αυτήν τη συγχώνευση.

Πρέπει να ενημερώνετε τους χρήστες των εφαρμογών δημοσιοποιώντας τις εξής πληροφορίες:

  • Τις λειτουργίες του Firebase Analytics που έχετε εφαρμόσει.
  • Τον τρόπο με τον οποίο εσείς και οι προμηθευτές τρίτου μέρους χρησιμοποιείτε από κοινού cookie ή άλλα αναγνωριστικά πρώτου μέρους και cookie τρίτου μέρους, καθώς και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως είναι τα αναγνωριστικά κινητών συσκευών (συμπεριλαμβανομένου του Αναγνωριστικού διαφήμισης Android και του Αναγνωριστικού διαφήμισης για iOS) ή άλλα αναγνωριστικά τρίτου μέρους.
  • Τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες των εφαρμογών μπορούν να εξαιρεθούν από τις λειτουργίες του Firebase Analytics που χρησιμοποιείτε μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων συσκευής, όπως είναι οι Ρυθμίσεις διαφημίσεων για εφαρμογές για κινητά ή οποιαδήποτε άλλα διαθέσιμα μέσα.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος

Αν χρησιμοποιείτε το Firebase Analytics για τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών για τους επισκέπτες σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών στις οποίες αναφέρονται οι περιορισμοί του AdWords για ευαίσθητες κατηγορίες, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Firebase Analytics για τη συλλογή δεδομένων με σκοπό τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος.

Επειδή η νομοθεσία διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε χώρα και περιοχή και επειδή το Firebase Analytics μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, η Google δεν είναι σε θέση να σας παρέχει ακριβώς τη διατύπωση που πρέπει να συμπεριλάβετε στην πολιτική απορρήτου σας. Μόνο εσείς αντιλαμβάνεστε τις μοναδικές πτυχές και τα ειδικά ζητήματα της επιχείρησής σας και η πολιτική απορρήτου σας πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτές τις πληροφορίες που μόνο εσείς μπορείτε να παρέχετε.