Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เริ่มฟรี
จากนั้นจ่ายตามที่คุณไป

ผลิตภัณฑ์

 

ฟรี

ขีด จำกัด มากมายในการเริ่มต้น

จ่ายตามที่คุณไป

คำนวณราคาสำหรับแอพตามขนาด การใช้งานฟรีจากแผน Spark รวมอยู่ด้วย *
   • ฟรี
     • ฟรี
       • ฟรี
         • ฟรี
         • Phone Auth - สหรัฐอเมริกาแคนาดาและอินเดีย
         • Phone Auth - ประเทศอื่น ๆ ทั้งหมด
         • บริการรับรองความถูกต้องอื่น ๆ
         • 10k / เดือน
         • 10k / เดือน
         • $ 0.01 / การตรวจสอบ
         • $ 0.06 / การตรวจสอบ
         • ข้อมูลที่จัดเก็บ
         • เครือข่ายขาออก
         • เอกสารเขียน
         • เอกสารอ่าน
         • เอกสารลบ
         • รวม 1 GiB
         • 10GiB / เดือน
         • 20K / วัน
         • 50K / วัน
         • 20K / วัน
         • สวด
         • GB-วินาที
         • CPU วินาที
         • เครือข่ายขาออก
         • * Node.js 10 รันไทม์ต้องใช้แผน Blaze
         • 125K / เดือน
         • 40K / เดือน
         • 40K / เดือน
         • บริการของ Google เท่านั้น
         • $ 0.40 / ล้านบาท
         • $ 0.0025 / พัน
         • $ 0.01 / พัน
         • $ 0.12 / GB
           • ฟรี
             • ฟรี
             • GB เก็บไว้
             • โอน GB แล้ว
             • โดเมนที่กำหนดเองและ SSL
             • หลายไซต์ต่อโครงการ
             • 10 GB
             • 10 GB / เดือน
             • $ 0.026 / GB
             • $ 0.15 / GB
               • ฟรี
               • การปรับใช้โมเดลที่กำหนดเอง
               • ชุดข้อมูล AutoML Vision Edge
               • การฝึกอบรม AutoML Vision Edge

               • Cloud Vision API

               • 1K ภาพ / โครงการ
               • 3 ชั่วโมง / โครงการ                 • ฟรี
                   • ฟรี
                   • การเชื่อมต่อพร้อมกัน
                   • GB เก็บไว้
                   • ดาวน์โหลด GB แล้ว
                   • หลายฐานข้อมูลต่อโครงการ
                   • 100
                   • 1 GB
                   • 10 GB / เดือน
                   • 200k / ฐานข้อมูล
                   • $ 5 / GB
                   • $ 1 / GB
                     • ฟรี
                     • GB เก็บไว้
                     • ดาวน์โหลด GB แล้ว
                     • อัปโหลดการดำเนินการ
                     • ดาวน์โหลดการดำเนินการ
                     • หลายถังต่อโครงการ
                     • 5 GB
                     • 1 GB / วัน
                     • 20K / วัน
                     • 50K / วัน
                     • $ 0.026 / GB
                     • $ 0.12 / GB
                     • $ 0.05 / 10k
                     • $ 0.004 / 10k
                     • การทดสอบอุปกรณ์เสมือน
                     • การทดสอบอุปกรณ์ทางกายภาพ
                     • 10 การทดสอบ / วัน
                     • 5 การทดสอบ / วัน
                     • $ 1 / อุปกรณ์ / ชั่วโมง
                     • $ 5 / อุปกรณ์ / ชั่วโมง
                     • ใช้ BigQuery และ IaaS อื่น ๆ

                     การทดสอบ A / B, การวิเคราะห์, การกระจายแอป, การจัดทำดัชนีแอป, การตรวจสอบสิทธิ์ (ยกเว้นการตรวจสอบสิทธิ์ทางโทรศัพท์) การส่งข้อความบนคลาวด์ (FCM), Crashlytics, ลิงก์แบบไดนามิก, การส่งข้อความในแอป, การตรวจสอบประสิทธิภาพ, การคาดการณ์และการกำหนดค่าระยะไกล


                     ขีด จำกัด มากมายในการเริ่มต้น

                     ฟรี


                     คำนวณราคาสำหรับแอพตามขนาด

                     จ่ายตามที่คุณไป

                     การใช้งานฟรีจากแผน Spark รวม *

                     * การใช้งานฟรีในแผน Blaze คำนวณทุกวัน รายละเอียดแตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับ Cloud Functions, Firebase ML, Phone Auth และ Test Lab

                     สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำถามที่พบบ่อย


                     เครื่องคิดเลขแผนไฟ

                     ใช้เครื่องคำนวณราคาของเราเพื่อรับค่าประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณในแผน Blaze ต้นทุนต่อหน่วยทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บตามอัตราโครงสร้างพื้นฐาน ของ Google Cloud Platform