Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

เพิ่มประสิทธิภาพแอปของคุณ
ประสบการณ์ผ่าน
การทดลอง

การทดสอบ A / B ของ Firebase ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงแอปได้โดยทำให้ง่ายต่อการเรียกใช้วิเคราะห์และปรับขนาดการทดสอบผลิตภัณฑ์และการตลาด ช่วยให้คุณสามารถทดสอบการเปลี่ยนแปลง UI ฟีเจอร์หรือแคมเปญการมีส่วนร่วมของแอปเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นไปตามเมตริกหลัก (เช่นรายได้) จริงหรือไม่ก่อนที่คุณจะนำไปใช้อย่างกว้างขวาง


ภาพประกอบของเครื่อง

การทดสอบ A / B ของ Firebase จะแสดงให้คุณเห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงแอปที่มีต่อเมตริกทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดของคุณ พร้อมใช้งานโดยจะติดตามการรักษาผู้ใช้รายได้และการมีส่วนร่วม เมื่อใช้ร่วมกับ Google Analytics สำหรับ Firebase คุณยังติดตามได้ว่าการกระทำของผู้ใช้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในแต่ละการทดสอบ


ภาพประกอบของนักพัฒนาที่พบจุดบกพร่อง

การทดสอบ A / B ของ Firebase ช่วยให้คุณปรับแต่งการทดสอบได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของแอปเฉพาะ คุณกำหนดองค์ประกอบที่ต้องการทดสอบผู้ใช้ที่จะกำหนดเป้าหมายพารามิเตอร์ใดที่จะใส่และจำนวนตัวแปรที่จะรวม ต้องการปรับปรุงขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานใหม่ไหม ปรับแต่งสำเนาการแจ้งเตือนของคุณไหม หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนความถี่ของการเว้นช่วงโฆษณาของคุณ? ทุกสิ่งที่สามารถกำหนดในตัวแปรสามารถทดสอบได้ด้วย Firebase A / B Testing เพราะทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งกับ Cloud Messaging และ Remote Config


เปิดตัวการเปลี่ยนแปลงด้วยความมั่นใจ

การใช้การวิเคราะห์แบบ Bayesian ที่ซับซ้อนในแบ็กเอนด์การทดสอบ Firebase A / B จะช่วยให้คุณระบุได้ว่ารูปแบบใดทำงานได้ดีที่สุด แต่ยังรวมถึงผลลัพธ์เหล่านี้ที่มีนัยสำคัญทางสถิติด้วยหรือไม่ หยุดกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการอัปเดตแอป ใช้การทดสอบ A / B ของ Firebase เพื่อทดสอบแก้ไขและเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงในแอปของคุณด้วยความมั่นใจ


เพิ่มศักยภาพให้ทีมของคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาในการทำงาน

การทดสอบ A / B มีความสำคัญ แต่ต้องใช้ความพยายามทางวิศวกรรมจำนวนมากเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการทดสอบ A / B ด้วยการทดสอบ A / B ของ Firebase การตั้งค่าทำได้ง่ายและรวดเร็ว เมื่อกำหนดค่าการทดสอบ A / B แล้วทุกคนในองค์กรของคุณจะเรียกใช้และวิเคราะห์การทดสอบได้เนื่องจากการทดสอบ A / B ของ Firebase เหมาะสมกับกระบวนการทดลองของคุณ มันไม่ได้เปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณ ช่วยให้คุณทำซ้ำได้เร็วขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้น


Firebase ช่วยคุณพัฒนาแอปคุณภาพสูงขยายฐานผู้ใช้และสร้างรายได้มากขึ้น คุณลักษณะแต่ละอย่างทำงานอย่างอิสระและทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น