Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Ưu tiên và sửa chữa
vấn đề ổn định nhanh hơn

Firebase Crashlytics giúp bạn theo dõi, ưu tiên và khắc phục các vấn đề về độ ổn định làm xói mòn chất lượng ứng dụng trong thời gian thực. Dành ít thời gian hơn để phân tích và khắc phục sự cố và nhiều thời gian hơn để xây dựng các tính năng ứng dụng làm hài lòng người dùng.


Minh họa của máy

Crashlytics nhóm một cách thông minh các vụ tai nạn thành một danh sách các vấn đề có thể quản lý được. Nó cũng cung cấp thông tin về lý do tại sao sự cố xảy ra và điều gì đã xảy ra dẫn đến nó. Với thông tin chi tiết này, bạn có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ của sự cố nhanh chóng hơn.


Minh họa nhà phát triển tìm lỗi

Sự cố được ưu tiên theo tác động của người dùng thực tế, vì vậy bạn biết cách tốt nhất để phân loại nỗ lực sửa lỗi.


Minh họa thiết bị di động và máy tính xách tay

Nhận thông báo thời gian thực cho các vấn đề mới, các vấn đề đã giải quyết và các vấn đề đang phát triển có thể cần được chú ý ngay lập tức, bất kể bạn ở đâu.


Firebase giúp bạn phát triển các ứng dụng chất lượng cao, phát triển cơ sở người dùng và kiếm được nhiều tiền hơn. Mỗi tính năng hoạt động độc lập và chúng hoạt động tốt hơn cùng nhau.