Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
این صفحه به‌وسیله ‏Cloud Translation API‏ ترجمه شده است.
Switch to English

چه کمکی می توانیم بکنیم
تو با؟

وضعیت Firebase

این پیام نمای کلی از وضعیت سرویس Firebase است. برای مشاهده لیست اطلاعات وضعیت کامل از تمام سرویسهایی که بخشی از Firebase هستند ، از داشبورد دیدن کنید.از انجمن Firebase بپرسید

مثال: "چگونه بارگذاری پرونده را لغو کنم؟"
StackOverflow بهترین مکان برای کمک به استفاده از API های Firebase در کد شماست. اطمینان حاصل کنید که چگونه می توانید یک سوال خوب بپرسید تا به شما در پاسخ سریع کمک کند.

مثال: "آیا این ساختار پایگاه داده کار خواهد کرد؟"
گروه Google ما بهترین مکان برای مکالمه طولانی تر با تیم ما از طریق ایمیل است.

مثال: "آیا کسی از Firebase با PHP استفاده می کند؟"
Firebase Slack بهترین مکان برای تماس با انجمن Firebase برای یک گپ سریع است.