Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English
Logo của Tập đoàn KCB
KCB Group giảm chi phí cho mỗi lần cài đặt 24% với Google Analytics cho Firebase
Ảnh chụp màn hình của KCB Group

Giới thiệu

KCB Group là tổ chức tài chính lớn nhất ở Đông Phi, phục vụ gần 10 triệu khách hàng. Vào tháng 1 năm 2015, họ đã ra mắt ứng dụng di động, cung cấp quyền truy cập nhanh chóng, không tốn kém vào các dịch vụ tài chính.

Những người không phải là khách hàng có thể mở một tài khoản mà không cần phải đến văn phòng chi nhánh. Khách hàng hiện tại có thể quản lý tài khoản và đăng ký các khoản vay một cách dễ dàng và an toàn. Vì những lý do này, ứng dụng của KCB đã trở thành động lực mạnh mẽ cho cả sự tham gia và thu hút khách hàng mới.


Thử thách

Sau khi ra mắt, Tập đoàn KCB muốn nâng cao nhận thức và thúc đẩy tải xuống. AdWords rất hữu ích, nhưng ngân hàng cần một cách thống nhất để đo lường hiệu suất chiến dịch và hoạt động của người dùng trên các thiết bị iOS và Android.

Không có sự đo lường chính xác, họ lo lắng rằng họ đang bội chi trên một số kênh. Họ cũng nghi ngờ rằng có sự mất cân đối về chi phí cho mỗi lần cài đặt (CPI) giữa Android và iOS. Họ cần một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả các phép đo liên quan đến ứng dụng.

Ảnh chụp màn hình của KCB Group

Giải pháp

Đầu tiên, KCB đã tích hợp ứng dụng của họ với Google Analytics cho Firebase, cho phép họ đăng nhập một sự kiện khi người dùng mở ứng dụng. Sau đó, họ có thể tối ưu hóa các chiến dịch AdWords của mình xung quanh sự kiện này, thay vì tải xuống, dẫn đến giảm CPI trên cả hai nền tảng.

"Sử dụng Google Analytics cho Firebase, chúng tôi phù hợp với nỗ lực mua lại của khách hàng với chuyển đổi trong ứng dụng, từ đó tối ưu hóa chi phí chung cho mỗi lần mua", Angela Mwirigi, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông cho biết.

Sau khi tối ưu hóa chiến dịch của họ với sự trợ giúp của Google Analytics cho Firebase, KCB Bank đã tăng hiệu quả của chiến dịch hơn nữa với Chiến dịch ứng dụng toàn cầu, cho phép quảng cáo ứng dụng trên Tìm kiếm, Google Play, YouTube, Gmail và Mạng hiển thị của Google.

Nhìn chung, KCB đã tăng tỷ lệ chuyển đổi chiến dịch của họ lên 14%, trong khi giảm CPI của họ xuống 24%. Như Mwirigi nói, "Được tích hợp với Adwords, Firebase là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy cả sự tăng trưởng và sự tham gia của người dùng."


Các kết quả

Chi phí thấp hơn 24% cho mỗi lần cài đặt

Tỷ lệ chuyển đổi cao hơn 14%

Tải xuống ứng dụng 85K được điều khiển bởi AdWords

Logo của Tập đoàn KCB

"Sử dụng Google Analytics cho Firebase, chúng tôi đã kết hợp các nỗ lực mua lại của khách hàng với các chuyển đổi trong ứng dụng, từ đó tối ưu hóa CPA tổng thể của chúng tôi và thúc đẩy ROI có thể đo lường được."

- Angela Mwirigi, Giám đốc Tiếp thị & Truyền thông, Tập đoàn KCB