Bir hizmet hesabıyla kimlik doğrulama

Hizmet hesapları, bir CI ortamında Uygulama Dağıtımını ayarlamak için kullanışlıdır. Bir hizmet hesabıyla kimlik doğrulama, derlemelerinizi dağıtmak için istemci kitaplıklarını (ör. Firebase CLI veya fastlane) kullanmanıza olanak tanır. Kimlik doğrulama için bir hizmet hesabı kullandığınızda Firebase, uygulamanızın kimlik bilgilerini bulmak için GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ortam değişkenini ayarlayarak sağlayabileceğiniz Uygulama Varsayılan Kimlik Bilgilerini (ADC) kullanır.

  1. Google Cloud konsolunu açın ve projenizi seçin.
  2. Hizmet Hesabı Oluştur'a tıklayın ve hizmet hesabı ayrıntılarını girin.
  3. Oluştur ve Devam Et'i tıklayın.
  4. Firebase Uygulama Dağıtım Yöneticisi rolünü ekleyin ve Bitti'yi tıklayın.
  5. Özel bir JSON anahtarı oluşturun ve anahtarı, derleme ortamınızın erişebileceği bir konuma taşıyın. Bu dosyayı güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun çünkü bu dosya, Firebase projenizdeki Uygulama Dağıtımına yönetici erişimi sağlar.
  6. Uygulamanızı 20 Eylül 2019'dan sonra oluşturduysanız bu adımı atlayın : Google API konsolunda Firebase App Distribution API'yi etkinleştirin. İstendiğinde Firebase projenizle aynı adı taşıyan projeyi seçin.
  7. GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS ortam değişkenini özel anahtar JSON dosyanızın yoluna ayarlayın:
    export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/absolute/path/to/credentials/file.json