הפעל בדיקה מקומית

מדריך זה מתאר כיצד להפעיל בדיקת iOS באופן מקומי, כך שתוכל לבדוק את התנהגות הבדיקה לפני הפעלתה ב-Firebase Test Lab.

הפעל XCTest באופן מקומי

אתה יכול לוודא ש-Test Lab תוכל להתקין את האפליקציה והבדיקות שלך על ידי הפעלה מקומית עם התקן המחובר USB באופן הבא:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

הפעל בדיקת Game Loop באופן מקומי