Uruchom test lokalnie

W tym przewodniku opisano, jak uruchomić test na iOS lokalnie, aby móc sprawdzić jakość zachowania testu przed uruchomieniem go w Firebase Test Lab.

Uruchom XCTest lokalnie

Możesz sprawdzić, czy Test Lab będzie w stanie zainstalować Twoją aplikację i testy, uruchamiając ją lokalnie na urządzeniu podłączonym przez USB w następujący sposób:

xcodebuild test-without-building \
    -xctestrun "Derived Data/Build/Products/YourApp.xctestrun" \
    -destination id=your-phone-id

Uruchom test pętli gry lokalnie