Phát triển cục bộ với Firebase

Tìm hiểu cách phát triển và chạy ứng dụng trong môi trường cục bộ với Firebase.

 

Giao diện người dùng giả lập Firebase cục bộ trong 15 phút

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách thiết lập và sử dụng bộ trình mô phỏng firebase mới để bạn có thể phát triển mà không có độ trễ mạng, tạo các bài kiểm tra tích hợp và đơn vị tốt hơn cũng như chạy Firebase trong tích hợp liên tục, ngay trên máy cục bộ của bạn.

Giới thiệu về Firebase Local Emulator Suite

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu các yêu cầu cần thiết để phát triển cục bộ với Firebase và cách cài đặt, định cấu hình và tích hợp Local Emulator Suite.

Phát triển ứng dụng cục bộ với bộ giả lập Firebase

Lớp học mã

Tìm hiểu cách phát triển ứng dụng web với Bộ trình giả lập Firebase.

Phát triển cục bộ trên Firebase quiz

Kiểm tra kiến ​​thức của bạn về Firebase Local Emulator Suite và giành được huy hiệu Phát triển cục bộ trên Firebase.