Giới thiệu về Bộ mô phỏng cục bộ của Firebase

Bộ công cụ mô phỏng cục bộ Firebase là một bộ công cụ nâng cao dành cho các nhà phát triển muốn tạo và kiểm thử ứng dụng cục bộ bằng Cloud Firestore, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Cloud Storage cho Firebase, Xác thực, Lưu trữ Firebase, Hàm đám mây (beta), Pub/Sub (beta) và Tiện ích Firebase (beta). Thư viện này cung cấp giao diện người dùng phong phú để giúp bạn nhanh chóng bắt đầu chạy và tạo nguyên mẫu.

Phương pháp phát triển cục bộ bằng Bộ mô phỏng cục bộ có thể sẽ phù hợp cho quy trình đánh giá, tạo nguyên mẫu, phát triển cũng như quy trình tích hợp liên tục của bạn.

Thêm Bộ mô phỏng cục bộ của Firebase vào quy trình phát triển của bạn.

Trước khi bắt đầu

Trước khi khám phá Bộ mô phỏng cục bộ của Firebase, bạn nên làm quen với các sản phẩm của Firebase và mô hình phát triển Firebase:

  • Hãy đọc các chủ đề Bắt đầu sử dụng Firebase cho nền tảng và sản phẩm của bạn (Apple, Android hoặc Web).
  • Tải ứng dụng khởi động nhanh sẵn sàng chạy xuống trên nền tảng bạn chọn, sau đó đọc qua và thực thi mã. Ứng dụng khởi động nhanh CompatEats là một lựa chọn phù hợp (iOS, Android hoặc Web).

Bộ công cụ mô phỏng cục bộ Firebase là gì?

Bộ công cụ mô phỏng cục bộ Firebase bao gồm các trình mô phỏng dịch vụ riêng lẻ được xây dựng để bắt chước chính xác hành vi của các dịch vụ Firebase. Điều này có nghĩa là bạn có thể kết nối ứng dụng trực tiếp với các trình mô phỏng này để thực hiện kiểm thử tích hợp hoặc đảm bảo chất lượng (QA) mà không cần chạm vào dữ liệu chính thức.

Ví dụ: bạn có thể kết nối ứng dụng của mình với trình mô phỏng Cloud Firestore để đọc và ghi tài liệu một cách an toàn trong quá trình kiểm thử. Những lượt ghi này có thể kích hoạt các hàm trong trình mô phỏng Cloud Functions. Tuy nhiên, ứng dụng của bạn vẫn sẽ tiếp tục giao tiếp với các dịch vụ Firebase chính thức khi trình mô phỏng không được hỗ trợ hoặc được định cấu hình.

Bộ mô phỏng trong quy trình làm việc cục bộ

Quy trình kiểm thử và nguyên mẫu của bạn có thể sử dụng Bộ công cụ mô phỏng cục bộ theo một số cách:

  • Kiểm thử đơn vị: khi sử dụng SDK kiểm thử Firebase, bạn có thể viết các bài kiểm thử đơn vị trong Node.js bằng cách sử dụng trình chạy kiểm thử mocha. SDK kiểm thử cung cấp một số phương thức tiện lợi để tải Quy tắc bảo mật, xoá cơ sở dữ liệu cục bộ giữa các lần kiểm thử và quản lý hoạt động tương tác đồng bộ với trình mô phỏng. Bạn nên viết các chương trình kiểm thử đơn giản cho các hoạt động tương tác với cơ sở dữ liệu không phụ thuộc vào logic của ứng dụng.
  • Thử nghiệm tích hợp: từng trình mô phỏng sản phẩm riêng lẻ trong Bộ mô phỏng phản hồi với lệnh gọi API SDK và REST giống như các dịch vụ Firebase chính thức. Vì vậy, bạn có thể sử dụng các công cụ kiểm thử của riêng mình để viết các chương trình kiểm thử tích hợp độc lập sử dụng Bộ mô phỏng cục bộ làm phần phụ trợ.
  • Kiểm thử thủ công: bạn có thể kết nối ứng dụng đang chạy với Bộ mô phỏng cục bộ để kiểm thử ứng dụng Firebase theo cách thủ công mà không gây rủi ro cho dữ liệu bản phát hành hoặc định cấu hình dự án kiểm thử.
  • Đánh giá sản phẩm: bạn có thể cài đặt và quản lý các tiện ích của Firebase trong môi trường cục bộ an toàn, đồng thời hiểu rõ hơn về các chức năng của các tiện ích này, đồng thời giảm thiểu chi phí thanh toán.

Những tính năng và nền tảng nào của Firebase được hỗ trợ?

Bộ công cụ mô phỏng cục bộ Firebase cho phép bạn kiểm thử mã với các sản phẩm cốt lõi của chúng tôi theo cách có khả năng tương tác. Trình mô phỏng Cloud Functions hỗ trợ các hàm HTTP, hàm có thể gọi và hàm trong nền do Cloud Firestore, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực, Cloud Storage cho Firebase, Xác thực và Pub/Sub kích hoạt. Các trình mô phỏng Cloud Firestore, Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực và Cloud Storage cho Firebase được tích hợp sẵn quy tắc bảo mật của Firebase.

FiKhôi phục
đám mây
Cơ sở dữ liệu
theo thời gian thực
Cloud
Bộ nhớ
cho Firebase
Xác thực Chức năng
của đám mây
Cloud
Pub/Sub
Tiện ích
SDK Android không có không có
SDK iOS không có không có
SDK dành cho web không có không có
SDK dành cho quản trị viên Node.js không có không có

Các bước tiếp theo

Các công cụ khác để tạo nguyên mẫu và kiểm thử

Bộ mô phỏng được bổ sung bằng các công cụ kiểm thử và nguyên mẫu khác.

Công cụ kiểm thử Chức năng đám mây. Môi trường CLI của Firebase cung cấp cho bạn một số cách để tạo nguyên mẫu và kiểm thử các chức năng:

  • Trình mô phỏng Cloud Functions, một phần của Bộ mô phỏng. Trình mô phỏng này có thể tương tác với dữ liệu cục bộ, dữ liệu trực tiếp và các Quy tắc bảo mật trong trình mô phỏng Firestore và/hoặc trình mô phỏng Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.
  • Vỏ Cloud Functions cho phép tạo nguyên mẫu và phát triển các hàm tương tác, lặp lại. Giao diện này sử dụng trình mô phỏng Cloud Functions với giao diện kiểu REPL để phát triển. Bạn chưa cung cấp tính năng tích hợp với trình mô phỏng Cloud Firestore hoặc Cơ sở dữ liệu theo thời gian thực. Bằng cách sử dụng shell, bạn sẽ mô phỏng dữ liệu và thực hiện lệnh gọi hàm để mô phỏng hoạt động tương tác với các sản phẩm mà Bộ mô phỏng cục bộ hiện không hỗ trợ: Analytics, Cấu hình từ xa và Crashlytics.
  • SDK thử nghiệm Firebase cho Cloud Functions, một Node.js có khung mocha để phát triển các hàm. Trên thực tế, SDK kiểm thử Cloud Functions cung cấp tính năng tự động hoá ở phía trên lớp Cloud Functions.

Bạn có thể tìm thêm về Cloud Functions và SDK kiểm thử Cloud Functions trong bài viết Kiểm thử các hàm có tính tương tác và bài viết Kiểm thử đơn vị của Cloud Functions.

Công cụ kiểm tra Quy tắc bảo mật. Bộ công cụ trình mô phỏng là bộ công cụ ưu tiên để kiểm thử Quy tắc bảo mật. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng:

  • Rules Playground, một phần của bảng điều khiển của Firebase. Rules Playground mang đến trải nghiệm bắt đầu giàu tính tương tác với thiết kế Quy tắc bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Xác thực nhanh các quy tắc bảo mật của Firebase.