הגן על האפליקציה שלך מפני ניצול לרעה באמצעות חידון בדיקת האפליקציות

  1. איזה מהאפשרויות הבאות מספק App Check:

    אפשר לבחור כמה תשובות שרוצים.

  2. כאשר תפעיל את צ'ק האפליקציות, הוא:
  3. מיהו ספק אישור לאנדרואיד?
  4. מיהו ספק אישור ל- iOS?