Uygulama Kontrolü testiyle uygulamanızı kötüye kullanımdan koruyun

  1. Uygulama Kontrolü aşağıdakilerden hangisini sağlar:

    Uygun gördüğünüz sayıda yanıt seçebilirsiniz.

  2. Uygulama Kontrolü'nü etkinleştirdiğinizde:
  3. Hangisi Android için bir tasdik sağlayıcısıdır?
  4. Hangisi iOS için bir onay sağlayıcısıdır?