พัฒนาในเครื่องด้วยแบบทดสอบ Firebase

 1. เติมคำตอบในช่องว่าง

  ป้อนคำอย่างน้อย 1 คำเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์

  Firebase ___ Suite เป็นเครื่องมือบรรทัดคำสั่งที่ให้คุณเรียกใช้บริการ Firebase ในเครื่อง

 2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่วิธีใช้ Firebase Local Emulator Suite

 3. เติมคำตอบในช่องว่าง

  ป้อนคำอย่างน้อย 1 คำเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์

  ในกฎความปลอดภัยอ็อบเจ็กต์ ___ แสดงถึงเอกสาร Firestore ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้ต้องการเขียนในขณะที่ ___ แสดงถึงเอกสาร Firestore ตามที่เขียน

 4. Cloud Functions ทำงานในสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อถือได้และใช้ Firebase Admin SDK ได้