Stwórz swoją pierwszą aplikację internetową, korzystając z quizu Firebase

  1. Jaka biblioteka zapewnia wstępnie utworzony interfejs użytkownika oprócz uwierzytelniania Firebase?

  2. Cloud Firestore to baza danych NoSQL, a dane przechowywane w bazie danych są podzielone na którą z poniższych?

    Wybierz tyle odpowiedzi, ile uważasz za stosowne.

  3. Prawda czy fałsz? Hosting Firebase jest wymagany, aby używać produktów Firebase z aplikacją internetową.

  4. Pakiet Firebase JavaScript SDK umożliwia inicjowanie i używanie ___ projektów Firebase w jednej aplikacji naraz.