Firebase sınavıyla ilk web uygulamanızı oluşturun

  1. Hangi kitaplık size Firebase Authentication'ın yanı sıra önceden oluşturulmuş bir kullanıcı arayüzü sağlar?

  2. Cloud Firestore bir NoSQL veritabanıdır ve veritabanında depolanan veriler aşağıdakilerden hangisine ayrılır?

    Uygun gördüğünüz sayıda yanıt seçebilirsiniz.

  3. Doğru ya da yanlış? Web uygulamanızla Firebase ürünlerini kullanmanız için Firebase Hosting gereklidir.

  4. Firebase JavaScript SDK, bir seferde tek bir uygulamada ___ Firebase projelerini başlatmanıza ve kullanmanıza olanak tanır.