Firebase Analytics Kullanım Politikası

Firebase Analytics'i etkinleştirerek mobil cihazlara yönelik tanımlayıcılar, (Android Reklam Kimliği ve iOS için Advertising Identifier dahil), çerezler ve benzer teknolojiler yoluyla dahil olmak üzere Uygulama Kullanıcıları ile ilgili verilerin toplanmasını etkinleştirirsiniz.

Bu tür bir birleştirme işlemi hakkında net bir bildirim sağlamadığınız ve önceden kullanıcının rızasını almış olmadığınız (ör. kaydolma seçeneği ile) takdirde, kimlik ifşa edici olmayan bilgilerin kimlik ifşa edici bilgilerle birleştirilmesine olanak tanımazsınız.

Aşağıdaki bilgileri açıklayarak Uygulama Kullanıcılarınızı bilgilendirmeniz gerekir:

  • Uyguladığınız Firebase Analytics özellikleri.
  • Sizin ve üçüncü taraf sağlayıcıların, birinci taraf çerezlerini veya diğer birinci taraf tanımlayıcılarını ve üçüncü taraf çerezlerini ve mobil cihazlara yönelik tanımlayıcılar (Android Reklam Kimliği ve iOS için Advertising Identifier dahil) gibi benzer teknolojileri ya da diğer üçüncü taraf tanımlayıcılarını birlikte nasıl kullandığınız.
  • Uygulama Kullanıcılarının, cihazın mobil uygulamalara yönelik reklamcılık ayarları gibi ilgili cihaz ayarları veya başka mevcut yollar dahil olmak üzere, kullandığınız Firebase Analytics özelliklerinin kapsamı dışında kalmayı nasıl seçebileceği.

Avrupa Birliği Kullanıcı İzni Politikası'na uymanız gerekir.

İlgi alanına dayalı reklamcılık

Ziyaretçileriniz hakkında Google AdWords hassas kategori kısıtlamalarında belirtilen bilgiler dahil olmak üzere hassas bilgileri toplamak için Firebase Analytics'i kullanıyorsanız ilgi alanına dayalı reklamcılık amacıyla veri toplamak için Firebase Analytics'i kullanamazsınız.

Yasalar ülkeye ve bölgeye göre değişiklik gösterdiğinden ve Firebase Analytics birçok farklı şekilde kullanılabildiğinden Google, gizlilik politikanıza eklemeniz gereken tam ifadeyi size sağlayamaz. İşletmenize özgü yönleri ve özel hususları yalnızca siz bilebilirsiniz. Gizlilik politikanızın, yalnızca sizin sağlayabileceğiniz bu bilgileri açıklaması gerekir.