Πολιτική χρήσης Google Analytics για Firebase

Με την ενεργοποίηση του Google Analytics για Firebase, επιτρέπετε τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους Χρήστες των εφαρμογών, μέσω αναγνωριστικών για κινητές συσκευές (όπως το Αναγνωριστικό διαφήμισης Android και το Αναγνωριστικό διαφήμισης για iOS), cookie και ΄άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.

Δεν θα διευκολύνετε τη συγχώνευση στοιχείων προσωπικής ταυτοποίησης με στοιχεία μη προσωπικής ταυτοποίησης, εκτός αν έχετε παράσχει επαρκή σχετική ειδοποίηση και έχετε λάβει προηγουμένως τη συναίνεση (δήλωση συμμετοχής) του χρήστη σε αυτήν τη συγχώνευση.

Πρέπει να ενημερώνετε τους χρήστες των εφαρμογών δημοσιοποιώντας τις εξής πληροφορίες:

  • Τις λειτουργίες του Google Analytics για Firebase που έχετε εφαρμόσει.
  • Τον τρόπο με τον οποίο εσείς και οι προμηθευτές τρίτου μέρους χρησιμοποιείτε από κοινού cookie ή άλλα αναγνωριστικά πρώτου μέρους και cookie τρίτου μέρους, καθώς και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως είναι τα αναγνωριστικά κινητών συσκευών (συμπεριλαμβανομένου του Αναγνωριστικού διαφήμισης Android και του Αναγνωριστικού διαφήμισης για iOS) ή άλλα αναγνωριστικά τρίτου μέρους.
  • Τους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες των εφαρμογών μπορούν να εξαιρεθούν από τις λειτουργίες του Google Analytics για Firebase που χρησιμοποιείτε μέσω των κατάλληλων ρυθμίσεων συσκευής, όπως είναι οι ρυθμίσεις διαφημίσεων για εφαρμογές για κινητές συσκευές ή οποιαδήποτε άλλα διαθέσιμα μέσα.

Πρέπει να συμμορφώνεστε με την Πολιτική συναίνεσης χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος

Αν χρησιμοποιείτε το Google Analytics για Firebase για τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών για τους επισκέπτες σας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών στις οποίες αναφέρονται οι περιορισμοί του Google AdWords για ευαίσθητες κατηγορίες, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Google Analytics για Firebase για τη συλλογή δεδομένων με σκοπό τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος.

Επειδή η νομοθεσία διαφέρει ανάλογα με την εκάστοτε χώρα και περιοχή και επειδή το Google Analytics για Firebase μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους, η Google δεν είναι σε θέση να σας παρέχει ακριβώς τη διατύπωση που πρέπει να συμπεριλάβετε στην πολιτική απορρήτου σας. Μόνο εσείς αντιλαμβάνεστε τις μοναδικές πτυχές και τα ειδικά ζητήματα της επιχείρησής σας και η πολιτική απορρήτου σας πρέπει να ανταποκρίνεται σε αυτές τις πληροφορίες που μόνο εσείς μπορείτε να παρέχετε.

Τελευταία ενημέρωση: 31/05/2017 (Προβολή της αρχειοθετημένης έκδοσης)