Save the date - Google I/O returns May 18-20. Register to get the most out of the digital experience: Build your schedule, reserve space, participate in Q&As, earn Google Developer profile badges, and more. Register now
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ผลิตภัณฑ์ / การวางจำหน่ายและการตรวจสอบ

ปลดปล่อยด้วยความมั่นใจ
และตรวจสอบประสิทธิภาพ
และความมั่นคง

ปล่อยและตรวจสอบ

ปรับปรุงคุณภาพแอปโดยใช้เวลาน้อยลงโดยใช้ความพยายามน้อยลง

ลดความซับซ้อนของกระบวนการทดสอบทดลองและแก้ไขปัญหา
เปิดตัวคุณสมบัติอย่างระมัดระวังและตรวจสอบการนำไปใช้
ระบุจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหาด้านความเสถียรและประสิทธิภาพ แต่เนิ่นๆ

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายและตรวจสอบของเรา

ติดตามจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหาความเสถียรที่บั่นทอนคุณภาพของแอปแบบเรียลไทม์

ตรวจสอบการได้มาของผู้ใช้และเมตริกการนำคุณลักษณะไปใช้เมื่อคุณเปิดใช้แอปของคุณด้วยการวิเคราะห์แอปฟรีและไม่ จำกัด

เปิดตัวคุณลักษณะใหม่อย่างช้าๆและปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่ามีเสถียรภาพและทำงานได้ดี

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแอปและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

ตรวจจับข้อผิดพลาดก่อนวางจำหน่ายโดยการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของแอปของคุณบนอุปกรณ์จริงและอุปกรณ์เสมือนที่จำลองสภาพแวดล้อมจริง

แจกจ่ายแอปเวอร์ชันก่อนวางจำหน่ายให้กับผู้ทดสอบที่เชื่อถือได้อย่างง่ายดายเพื่อรับข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า