Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

ส่งการแจ้งเตือนข้าม
แพลตฟอร์มฟรี

Firebase Cloud Messaging (FCM) ให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และประหยัดแบตเตอรี่ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ของคุณซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งและรับข้อความและการแจ้งเตือนบน iOS, Android และเว็บได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ภาพประกอบของการกำหนดเป้าหมายข้อความขั้นสูง

กำหนดเป้าหมายข้อความได้อย่างง่ายดายโดยใช้กลุ่มที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือสร้างขึ้นเองโดยใช้ข้อมูลประชากรและพฤติกรรม กำหนดเป้าหมายข้อความไปยังอุปกรณ์ที่สมัครรับข้อมูลหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงหรือได้รับรายละเอียดเท่ากับอุปกรณ์เครื่องเดียว


ภาพประกอบแดชบอร์ดเพื่อปรับแต่งการแจ้งเตือน

ส่งข้อความแจ้งเตือนทันทีหรือในอนาคตในเขตเวลาท้องถิ่นของผู้ใช้ ส่งข้อมูลที่กำหนดเองและกำหนดลำดับความสำคัญเสียงและวันหมดอายุและติดตามเหตุการณ์ Conversion ที่กำหนดเอง


ภาพประกอบแดชบอร์ดการวิเคราะห์

ข้อความแจ้งเตือนรวมเข้ากับ Google Analytics สำหรับ Firebase อย่างสมบูรณ์ทำให้คุณสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมและเครื่องมือวัด Conversion โดยละเอียด ตรวจสอบประสิทธิภาพจากแดชบอร์ดเดียวโดยไม่ต้องมีการเข้ารหัส


ภาพประกอบการแจ้งเตือนการทดสอบ A / B

ใช้การทดสอบ A / B เพื่อลองใช้ข้อความแจ้งเตือนเวอร์ชันต่างๆจากนั้นดูว่าเวอร์ชันใดทำงานได้ดีที่สุดกับเป้าหมายของคุณ การทดสอบ A / B สามารถใช้กับ Remote Config ได้เช่นกัน

การทดสอบ A / B สร้างขึ้นโดยร่วมมือกับ Google Optimize ซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบ A / B และการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณสำหรับเว็บ


Firebase ช่วยคุณพัฒนาแอปคุณภาพสูงขยายฐานผู้ใช้และสร้างรายได้มากขึ้น คุณลักษณะแต่ละอย่างทำงานอย่างอิสระและทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น