Uwierzytelnianie za pomocą konta usługi

Konta usług są przydatne do konfigurowania dystrybucji aplikacji w środowisku CI. Uwierzytelnianie za pomocą konta usługi pozwala na używanie bibliotek klienckich (np. Firebase CLI, Gradle i Fastlane) do dystrybucji kompilacji. Gdy do uwierzytelnienia używasz konta usługi, Firebase korzysta z domyślnych poświadczeń aplikacji (ADC) w celu zlokalizowania poświadczeń aplikacji. Możesz je podać, ustawiając zmienną środowiskową GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS lub wskazując ścieżkę klucza konta usługi w kodzie aplikacji.

 1. Otwórz konsolę Google Cloud i wybierz swój projekt.
 2. Kliknij opcję Utwórz konto usługi i wprowadź szczegóły konta usługi.
 3. Kliknij opcję Utwórz i kontynuuj .
 4. Dodaj rolę administratora dystrybucji aplikacji Firebase i kliknij Gotowe .
 5. Utwórz prywatny klucz JSON i przenieś go do lokalizacji dostępnej dla Twojego środowiska kompilacji. Pamiętaj, aby przechowywać ten plik w bezpiecznym miejscu , ponieważ zapewnia on administratorowi dostęp do dystrybucji aplikacji w Twoim projekcie Firebase.
 6. Pomiń ten krok, jeśli aplikację utworzyłeś po 20 września 2019 r .: w konsoli Google APIs włącz interfejs Firebase App Distribution API. Po wyświetleniu monitu wybierz projekt o tej samej nazwie, co projekt Firebase.

 7. Podaj dane logowania do konta usługi:

  • Tylko dla Gradle : w pliku build.gradle ustaw właściwość serviceCredentialsFile na plik JSON klucza prywatnego:

   android {
   
     // ...
   
     buildTypes {
       release {
         firebaseAppDistribution {
           serviceCredentialsFile="/absolute/path/to/credentials/file.json"
           releaseNotesFile="/path/to/releasenotes.txt"
           testers="ali@example.com, bri@example.com, cal@example.com"
         }
       }
     }
   
     // ...
   
   }
   

   Opcjonalnie możesz zamiast tego podać dane uwierzytelniające do kodu aplikacji, wykonując poniższy krok.

  • Dla Firebase CLI, fastlane lub Gradle : Ustaw zmienną środowiskową GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS na ścieżkę do pliku JSON klucza prywatnego:

   export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/absolute/path/to/credentials/file.json