Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

iOS için Game Loop testlerine başlayın

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Game Loop testleri ile oyun motorunuza özgü testler yazabilir ve ardından seçtiğiniz cihazlarda Test Lab'de çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde, farklı UI için yazma veya çerçeveleri test etme konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Game Loop testi, gerçek bir oyuncunun hareketlerini simüle eder ve Test Lab'de çalıştırdığınızda, oyununuzun kullanıcılarınız için iyi performans gösterdiğini doğrulamak için hızlı ve ölçeklenebilir bir yol sağlar.

Bu sayfa, bir Oyun Döngüsü testini nasıl çalıştıracağınızı ve ardından Firebase konsolunun Test Laboratuvarı sayfasında test sonuçlarınızı nasıl görüntüleyeceğinizi ve yöneteceğinizi gösterir. Ayrıca, özel test sonuçları yazma veya testinizi erken bitirme gibi isteğe bağlı özelliklerle testlerinizi daha da özelleştirebilirsiniz.

Oyun Döngüsü Testi nedir?

Döngü, oyun uygulamanızdaki testinizin tam veya kısmi olarak geçmesidir. Game Loop testini yerel olarak bir simülatörde veya Test Lab'deki bir dizi cihazda çalıştırabilirsiniz. Oyun Döngüsü testleri şu amaçlarla kullanılabilir:

 • Oyununuzu bir son kullanıcının oynayacağı gibi çalıştırın. Kullanıcının girdisini komut dosyası haline getirebilir, kullanıcının boşta kalmasına izin verebilir veya kullanıcıyı bir AI ile değiştirebilirsiniz (örneğin, bir araba yarışı oyununda AI uyguladıysanız, kullanıcının girdisinden sorumlu bir AI sürücüsü koyabilirsiniz) .

 • Hangi cihazların onu destekleyebileceğini öğrenmek için oyununuzu en yüksek kalite ayarında çalıştırın.

 • Birden çok gölgelendiriciyi derleme, yürütme ve çıktının beklendiği gibi olup olmadığını kontrol etme gibi teknik bir test çalıştırın.

1. Adım: Test Lab'ın özel URL şemasını kaydedin

İlk olarak, uygulamanızda Firebase Test Lab'ın özel URL şemasını kaydetmeniz gerekir:

 1. Xcode'da bir proje hedefi seçin.

 2. Bilgi sekmesini tıklayın, ardından yeni bir URL türü ekleyin.

 3. URL Şemaları alanına firebase-game-loop . Özel URL şemasını, projenizin Info.plist yapılandırma dosyasına <dict> etiketi içinde herhangi bir yere ekleyerek de kaydedebilirsiniz:

  <key>CFBundleURLTypes</key>
   <array>
     <dict>
       <key>CFBundleURLName</key>
       <string></string>
       <key>CFBundleTypeRole</key>
       <string>Editor</string>
       <key>CFBundleURLSchemes</key>
       <array>
         <string>firebase-game-loop</string>
       </array>
     </dict>
   </array>
  

Uygulamanız artık Test Lab'ı kullanarak bir test çalıştıracak şekilde yapılandırılmıştır.

2. Adım (isteğe bağlı): Uygulamanızı birden çok döngü çalıştıracak şekilde yapılandırın

Uygulamanızda kayıtlı birden çok özel URL şeması varsa ve testinizde birden çok döngü (diğer bir deyişle senaryolar) çalıştırmayı planlıyorsanız, başlatma zamanında uygulamanızda çalıştırmak istediğiniz döngüleri belirtmeniz gerekir.

Uygulama temsilcinizde application(_:open:options:) yöntemini geçersiz kılın:

Süratli

func application(_app: UIApplication,
         open url: URL
         options: [UIApplication.OpenURLOptionsKey : Any] = [:]) -> Bool {
  let components = URLComponents(url: url, resolvingAgainstBaseURL: true)!
  if components.scheme == "firebase-game-loop" {
    // ...Enter Game Loop Test logic to override application(_:open:options:).
  }
  return true
}

Amaç-C

- (BOOL)application:(UIApplication *)app
      openURL:(NSURL *)url
      options:(NSDictionary &lt;UIApplicationOpenURLOptionsKey, id&gt; *)options {
 if ([url.scheme isEqualToString:(@"firebase-game-loop")]) {
   // ...Enter Game Loop Test logic to override application(_:open:options:).
 }
}

Testinizde birden çok döngü çalıştırdığınızda, geçerli döngü, uygulamayı başlatmak için kullanılan URL'ye parametre olarak iletilir. Özel URL şemasını getirmek için kullanılan URLComponents nesnesini ayrıştırarak da geçerli döngü numarasını elde edebilirsiniz:

Süratli

if components.scheme == "firebase-game-loop" {
  // Iterate over all parameters and find the one with the key "scenario".
  let scenarioNum = Int(components.queryItems!.first(where: { $0.name == "scenario" })!.value!)!
  // ...Write logic specific to the current loop (scenarioNum).
}

Amaç-C

if ([url.scheme isEqualToString:(@"firebase-game-loop")]) {
  // Launch the app as part of a game loop.
  NSURLComponents *components = [NSURLComponents componentsWithURL:url
                       resolvingAgainstBaseURL:YES];
  for (NSURLQueryItem *item in [components queryItems]) {
    if ([item.name isEqualToString:@"scenario"]) {
      NSInteger scenarioNum = [item.value integerValue];
      // ...Write logic specific to the current loop (scenarioNum).
    }
  }
}

3. Adım: Bir test oluşturun ve çalıştırın

Test Lab'ın özel URL şemasını kaydettikten sonra testinizi Firebase konsolunda veya gcloud beta CLI ile çalıştırabilirsiniz. Henüz yapmadıysanız, uygulamanız için bir IPA dosyası oluşturun (bunu daha sonra bulmanız gerekecek).

Firebase konsolunda bir test çalıştırın

 1. Henüz yapmadıysanız, Firebase konsolunu açın ve bir proje oluşturun.

 2. Firebase konsolunun Test Laboratuvarı sayfasında, İlk Testinizi Çalıştırın > Bir iOS Oyun Döngüsü Çalıştır'ı tıklayın.

 3. Uygulamayı Yükle bölümünde, Gözat'ı tıklayın, ardından uygulamanızın IPA dosyasını seçin (henüz yapmadıysanız, uygulamanız için bir IPA dosyası oluşturun ).

 4. İsteğe bağlı : Aynı anda birden fazla döngü (diğer bir deyişle senaryolar) çalıştırmak veya çalıştırılacak belirli döngüleri seçmek istiyorsanız, Senaryolar alanına döngü numaralarını girin.

  Örneğin, "1-3, 5" girdiğinizde, Test Lab 1, 2, 3 ve 5 numaralı döngüleri çalıştırır. Varsayılan olarak ( Senaryolar alanına hiçbir şey girmezseniz), Test Lab yalnızca döngü 1'i çalıştırır.

 5. Cihazlar bölümünde, uygulamanızı test etmek istediğiniz bir veya daha fazla fiziksel cihazı seçin ve ardından Testleri Başlat 'ı tıklayın.

gcloud beta CLI ile bir test çalıştırın

 1. Henüz yapmadıysanız, yerel gcloud SDK ortamınızı yapılandırın ve ardından gcloud beta bileşenini yüklediğinizden emin olun.

 2. gcloud beta firebase test ios run komutunu çalıştırın ve çalıştırmayı yapılandırmak için aşağıdaki bayrakları kullanın:

Oyun Döngüsü testleri için işaretler
--type

Gerekli : Çalıştırmak istediğiniz iOS testinin türünü belirtir. xctest (varsayılan) veya game-loop test türlerini girebilirsiniz.

--app

Gerekli : Uygulamanızın IPA dosyasına giden mutlak yol (Google Bulut Depolama veya dosya sistemi). Bu bayrak yalnızca Oyun Döngüsü testleri çalıştırılırken geçerlidir.

--scenario-numbers

Uygulamanızda çalıştırmak istediğiniz döngüler (senaryolar olarak da bilinir). Bir döngü, bir liste veya döngü veya bir dizi döngü girebilirsiniz. Varsayılan döngü 1'dir.

Örneğin, --scenario-numbers=1-3,5 , 1, 2, 3 ve 5 döngülerini çalıştırır.

--device-model

Testinizi yapmak istediğiniz fiziksel cihaz (hangi kullanılabilir cihazları kullanabileceğinizi öğrenin).

--timeout

Testinizin çalışmasını istediğiniz maksimum süre. Süreyi saniye cinsinden temsil etmek için bir tamsayı veya süreyi daha uzun bir zaman birimi olarak temsil etmek için bir tamsayı ve numaralandırma girebilirsiniz.

Örneğin:

 • --timeout=200 , testinizi 200 saniyeye kadar çalıştığında sonlandırmaya zorlar.
 • --timeout=1h , bir saate kadar çalıştığında testinizi sonlandırmaya zorlar.

Örneğin, aşağıdaki komut bir iPhone 8 Plus'ta 1, 4, 6, 7 ve 8 döngülerini çalıştıran bir Oyun Döngüsü testi çalıştırır:

gcloud beta firebase test ios run
 --type game-loop --app path/to/my/App.ipa --scenario-numbers 1,4,6-8
 --device-model=iphone8plus

gcloud CLI hakkında daha fazla bilgi için başvuru belgelerine bakın.

Yerel olarak bir test çalıştırın

Testinizi yerel olarak çalıştırmak için oyun uygulamanızı bir simülatöre yükleyin ve çalıştırın:

xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://
 • instruments -s devices komutunu çalıştırarak simülatörünüzün UDID'sini bulabilirsiniz.

 • Çalışan tek bir simülatör varsa, SIMULATOR_UDID yerine "booted" özel dizesini girin.

Testiniz birden fazla döngü içeriyorsa, döngü numarasını scenario bayrağına ileterek hangi döngüyü çalıştırmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Testinizi yerel olarak çalıştırırken aynı anda yalnızca bir döngü çalıştırabileceğinizi unutmayın. Örneğin, 1, 2 ve 5 numaralı döngüleri çalıştırmak istiyorsanız, her döngü için ayrı bir komut çalıştırmanız gerekir:

xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=1
xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=2
xcrun simctl openurl SIMULATOR_UDID firebase-game-loop://?scenario=5

Bir testi erken bitirin

Varsayılan olarak, bir Oyun Döngüsü testi, tüm döngüler yürütüldüğünde bile beş dakikalık bir zaman aşımına ulaşana kadar çalışmaya devam eder. Zaman aşımına ulaşıldığında, test sona erer ve bekleyen döngüleri iptal eder. Uygulamanızın AppDelegate'inde Test Lab'ın özel URL şeması firebase-game-loop-complete çağırarak testinizi hızlandırabilir veya erken bitirebilirsiniz. Örneğin:

Süratli

/// End the loop by calling our custom url scheme.
func finishLoop() {
  let url = URL(string: "firebase-game-loop-complete://")!
  UIApplication.shared.open(url)
}

Amaç-C

- (void)finishLoop {
 UIApplication *app = [UIApplication sharedApplication];
 [app openURL:[NSURL URLWithString:@"firebase-game-loop-complete://"]
   options:@{}
completionHandler:^(BOOL success) {}];
}

Oyun Döngüsü testiniz mevcut döngüyü sonlandırır ve sonraki döngüyü yürütür. Çalıştırılacak başka döngü kalmadığında test sona erer.

Özel test sonuçları yazın

Game Loop testinizi, cihazınızın dosya sistemine özel test sonuçları yazacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu şekilde, test çalışmaya başladığında Test Lab, sonuç dosyalarını test cihazınızdaki (kendiniz oluşturmanız gereken) bir GameLoopsResults dizininde saklar. Test sona erdiğinde Test Lab, GameLoopResults dizinindeki tüm dosyaları projenizin klasörüne taşır. Testinizi ayarlarken aşağıdakileri aklınızda bulundurun:

 • Dosya türü, boyutu veya miktarı ne olursa olsun tüm sonuç dosyaları yüklenir.

 • Test Lab, testinizdeki tüm döngülerin çalışması bitene kadar test sonuçlarınızı işlemez, bu nedenle testiniz çıktı yazan birden çok döngü içeriyorsa, bunları benzersiz bir sonuç dosyasına eklediğinizden veya her döngü için bir sonuç dosyası oluşturduğunuzdan emin olun. Bu şekilde, önceki bir döngünün sonuçlarının üzerine yazılmasını önleyebilirsiniz.

Testinizi özel test sonuçları yazacak şekilde ayarlamak için:

 1. Uygulamanızın Documents dizininde GameLoopResults adlı bir dizin oluşturun.

 2. Uygulamanızın kodunun herhangi bir yerinden (ör. uygulama temsilciniz) aşağıdakileri ekleyin:

  Süratli

  /// Write to a results file.
  func writeResults() {
   let text = "Greetings from game loops!"
   let fileName = "results.txt"
   let fileManager = FileManager.default
   do {
  
   let docs = try fileManager.url(for: .documentDirectory,
                   in: .userDomainMask,
                   appropriateFor: nil,
                   create: true)
   let resultsDir = docs.appendingPathComponent("GameLoopResults")
   try fileManager.createDirectory(
     at: resultsDir,
     withIntermediateDirectories: true,
     attributes: nil)
   let fileURL = resultsDir.appendingPathComponent(fileName)
   try text.write(to: fileURL, atomically: false, encoding: .utf8)
   } catch {
    // ...Handle error writing to file.
   }
  }
  

  Amaç-C

  /// Write to a results file.
  - (void)writeResults:(NSString *)message {
    // Locate and create the results directory (if it doesn't exist already).
    NSFileManager *manager = [NSFileManager defaultManager];
    NSURL* url = [[manager URLsForDirectory:NSDocumentDirectory
                   inDomains:NSUserDomainMask] lastObject];
    NSURL* resultsDir = [url URLByAppendingPathComponent:@"GameLoopResults"
                         isDirectory:YES];
    [manager createDirectoryAtURL:resultsDir
     withIntermediateDirectories:NO
              attributes:nil
                error:nil];
  
    // Write the result message to a text file.
    NSURL* resultFile = [resultsDir URLByAppendingPathComponent:@"result.txt"];
    if ([manager fileExistsAtPath:[resultFile path]]) {
      // Append to the existing file
      NSFileHandle *handle = [NSFileHandle fileHandleForWritingToURL:resultFile
                                   error:nil];
      [handle seekToEndOfFile];
      [handle writeData:[message dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
      [handle closeFile];
    } else {
      // Create and write to the file.
      [message writeToURL:resultFile
           atomically:NO
            encoding:NSUTF8StringEncoding error:nil];
    }
  }