Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Thêm Firebase vào ứng dụng Flutter của bạn

Tìm hiểu cách tích hợp các sản phẩm Firebase vào ứng dụng Flutter của bạn, để phát triển ứng dụng di động giao diện người dùng và phụ trợ liền mạch.

 

Thêm Firebase vào ứng dụng Flutter của bạn

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu các yêu cầu cần thiết để thêm Firebase vào ứng dụng Flutter dành cho Android.

Thêm Firebase vào dự án iOS của bạn

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu các yêu cầu cần thiết để thêm Firebase vào ứng dụng Flutter dành cho iOS.

Tìm hiểu về Firebase cho Flutter

Lớp học mã

Tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng di động Flutter từ đầu, sử dụng các gói FlutterFire để nói chuyện với Firebase Auth và Cloud Firestore.

Tìm hiểu kỹ về Firebase Auth trên Flutter: Đăng nhập bằng email và liên kết

Bài viết Không bắt buộc

Tìm hiểu về Xác thực với Firebase và cách sử dụng nó thông qua plugin FlutterFire.

Firebase và Flutter quiz

Kiểm tra kiến ​​thức của bạn về Firebase và Flutter và kiếm huy hiệu.