Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Poznaj Cloud Firestore

  1. Uzupełnij luki

    Dokończ zdanie, wpisując co najmniej 1 wyraz.

    W większości baz danych NoSQL brakuje ___, co oznacza, że ​​nie nakładają żadnych ograniczeń na rodzaj danych, które możesz wprowadzić.

  2. Czas potrzebny na wykonanie zapytania to ___ liczba wyników, które otrzymasz.
  3. Twoje reguły bezpieczeństwa dotyczą określonych ___, które zabezpieczasz, oraz logiki używanej do ich zabezpieczenia.
  4. Używasz ___, gdy chcesz wykonać wiele operacji na bazie danych naraz.
  5. Prawda czy fałsz? FirebaseUI to biblioteka, która oprócz Uwierzytelniania Firebase udostępnia wbudowany interfejs użytkownika.