Catch up on everything announced at Firebase Summit, and learn how Firebase can help you accelerate app development and run your app with confidence. Learn More

מה אתה יכול לעשות עם Firebase Dynamic Links?

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

מקרי השימוש הבאים הם חלק מהדרכים בהן תוכל להשתמש בקישורים דינמיים באפליקציה שלך כדי להניע צמיחה ומעורבות.

המרת משתמשי אינטרנט למשתמשי אפליקציה

ללא קישורים דינמיים, אם משתמש אינטרנט לנייד מתקין את האפליקציה שלך על ידי פתיחת קישור להתקנת אפליקציה, עליו לנווט מחדש למקום בו היה. עם קישורים דינמיים, אתה יכול להבטיח שאחרי שמשתמש אינטרנט יתקין את האפליקציה שלך, הוא יוכל להמשיך מהנקודה שבה הפסיק.

למד עוד

המרת משתמשי אינטרנט למשתמשי אפליקציה

קמפיינים חברתיים, מיילים ו-SMS

שלח הצעות קידום מכירות באמצעות קישורים הפועלים בכל פלטפורמה. משתמשים נוכחיים ועתידיים יכולים לממש את ההצעות שלך בין אם הם משתמשים ב-iOS, אנדרואיד או דפדפן אינטרנט, ובין אם כבר התקנת את האפליקציה שלך או לא.

קמפיינים חברתיים

שיתוף משתמש למשתמש

הקל על המשתמשים שלך לשתף את תוכן האפליקציה שלך עם החברים שלהם, לא משנה באיזו פלטפורמה החברים שלהם משתמשים, או אם החברים שלהם כבר משתמשים באפליקציה שלך.

למד עוד

שיתוף משתמש למשתמש

המרת משתמשי שולחן עבודה למשתמשי אפליקציה

צור קישורים דינמיים כאשר משתמשי אינטרנט מסמנים דף או שולחים לעצמם קישור. כאשר הם פותחים את הקישור במכשיר אחר, הם יכולים לקבל את החוויה הטובה ביותר עבור המכשיר.

המר משתמשי אינטרנט שולחניים למשתמשי אפליקציה

קידום אפליקציות בעולם האמיתי

השתמש בקודי QR או במשואות Eddystone המקודדות קישור דינמי בתצוגות הפיזיות שלך כדי לקדם את האפליקציה שלך באירועים ובמקומות.