Khắc phục sự cố và câu hỏi thường gặp cho các nền tảng của Apple và Firebase

Trang này cung cấp các mẹo và cách khắc phục sự cố cho những vấn đề riêng của nền tảng của Apple mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Firebase.

Bạn có gặp khó khăn khác hoặc không thấy vấn đề của mình được nêu dưới đây? Đừng quên xem phần Câu hỏi thường gặp chính về Firebase để biết thêm các câu hỏi thường gặp về Firebase hoặc sản phẩm cụ thể.

Bạn cũng có thể xem kho lưu trữ SDK GitHub cho các nền tảng Apple của Firebase để biết danh sách mới nhất về các vấn đề được báo cáo và cách khắc phục sự cố. Bạn cũng nên gửi các vấn đề liên quan đến SDK nền tảng Apple của Firebase tại đó!