Jeśli znasz już ofertę produktów Firebase, poznajmy podstawy, zaczynając od tworzenia projektu Firebase i zarządzania nim!
Twórz potężne aplikacje. Rozkręć swój backend bez zarządzania serwerami. Bezproblemowe skalowanie , aby obsługiwać miliony użytkowników dzięki bazom danych Firebase, infrastrukturze uczenia maszynowego, rozwiązaniom hostingowym i pamięci masowej oraz Cloud Functions.
Popraw jakość aplikacji w krótszym czasie przy mniejszym wysiłku. Uprość testowanie , selekcję i rozwiązywanie problemów. Ostrożnie wdrażaj funkcje i monitoruj wdrażanie. Wcześnie identyfikuj, ustalaj priorytety i naprawiaj problemy ze stabilnością i wydajnością .
Zwiększ zaangażowanie użytkowników dzięki rozbudowanym analizom, testom A/B i kampaniom komunikacyjnym. Zrozum swoich użytkowników , aby lepiej ich wspierać i utrzymywać. Przeprowadzaj eksperymenty , aby testować pomysły i odkrywać nowe spostrzeżenia. Dostosuj swoją aplikację do różnych segmentów użytkowników.

Dokumentacja i treść nauczania

Niezależnie od tego, czy uczysz się, czytając, czy robiąc, Firebase oferuje wiele zasobów, które pozwolą ci nabrać wprawy w korzystaniu z naszych produktów.

Opisowe instrukcje, zawierające zarówno ogólne wprowadzenie, jak i szczegółowe przepływy pracy dotyczące korzystania z produktów Firebase. Znajdź przewodniki Firebase na kartach Podstawy , Kompilacja , Wydanie i monitorowanie oraz Zaangażowanie u góry strony.

Samouczki z przewodnikiem z praktycznym kodowaniem, aby zdobyć praktyczne doświadczenie i zbudować działający kod i aplikacje. Rozpocznij ćwiczenie z programowania Firebase na iOS , Android lub Internet .

Formalna dokumentacja referencyjna pakietów SDK Firebase, interfejsów API Firebase REST i narzędzi Firebase. Znajdź dokumenty referencyjne Firebase na karcie Materiały referencyjne u góry strony.

W pełni działający kod, aby szybko rozpocząć pracę i zobaczyć rzeczywiste integracje funkcji Firebase. Zapoznaj się ze wskazówkami i przykładami Firebase na karcie Próbki u góry strony.