Włącz platformę AdSupport

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Niektóre funkcje Analytics, takie jak atrybucja odbiorców i kampanii, oraz niektóre właściwości użytkowników, takie jak wiek i zainteresowania, wymagają włączenia struktury AdSupport . Bez tych ram Analytics nie może gromadzić informacji potrzebnych do prawidłowego działania tych funkcji.

Aby włączyć platformę AdSupport:

  1. W projekcie Xcode wybierz cel projektu.
  2. Wybierz kartę Ogólne dla swojego celu.
  3. Rozwiń sekcję Połączone struktury i biblioteki .
  4. Kliknij + , aby dodać ramy.
  5. Wybierz AdSupport.framework .

Przed przesłaniem aplikacji do sprawdzenia upewnij się, że jest ona zgodna z wytycznymi IDFA .