הפעל את מסגרת AdSupport

שחלק מהתכונות של Analytics, כגון קהלים וייחוס הקמפיין, וכמה מאפייני המשתמש, כגון גיל ותחומי עניין, מחייבים את המסגרת AdSupport להיות מופעלת. ללא מסגרת זו, Analytics אינו יכול לאסוף מידע הדרוש בכדי שתכונות אלה יתפקדו כראוי.

להפעלת מסגרת AdSupport:

  1. בפרויקט ה- Xcode שלך ​​בחר את יעד הפרויקט שלך.
  2. בחר את הכרטיסייה הכללית עבור היעד שלך.
  3. הרחב את מקטע מסגרות וספריות הצמודים.
  4. לחץ על + כדי להוסיף מסגרת.
  5. בחר AdSupport.framework.

לפני שליחת האפליקציה שלך לבדיקה, להבטיח מציית האפליקציה שלך עם הנחיות שימוש IDFA .