הפעל את AdSupport Framework

תכונות מסוימות של Analytics, כגון ייחוס קהלים ומסע פרסום, ונכסי משתמשים מסוימים, כגון גיל ותחומי עניין, מחייבים את הפעלת מסגרת AdSupport . ללא מסגרת זו, Analytics אינו יכול לאסוף מידע הדרוש כדי שהתכונות הללו יפעלו כראוי.

כדי להפעיל את מסגרת AdSupport:

  1. בפרויקט Xcode שלך, בחר את היעד של הפרויקט שלך.
  2. בחר בכרטיסייה כללי עבור היעד שלך.
  3. הרחב את הקטע מקושר מסגרות וספריות .
  4. לחץ על + כדי להוסיף מסגרת.
  5. בחר AdSupport.framework .

לפני שליחת האפליקציה לבדיקה, ודא שהאפליקציה תואמת להנחיות השימוש של IDFA .