הפעל את AdSupport Framework

קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

תכונות מסוימות של Analytics, כגון ייחוס קהלים ומסע פרסום, ונכסי משתמשים מסוימים, כגון גיל ותחומי עניין, מחייבים את הפעלת מסגרת AdSupport . ללא מסגרת זו, Analytics אינו יכול לאסוף מידע הדרוש כדי שהתכונות הללו יפעלו כראוי.

כדי להפעיל את מסגרת AdSupport:

  1. בפרויקט Xcode שלך, בחר את היעד של הפרויקט שלך.
  2. בחר בכרטיסייה כללי עבור היעד שלך.
  3. הרחב את הקטע מקושר מסגרות וספריות .
  4. לחץ על + כדי להוסיף מסגרת.
  5. בחר AdSupport.framework .

לפני שליחת האפליקציה לבדיקה, ודא שהאפליקציה תואמת להנחיות השימוש של IDFA .