סקירה כללית של חשבונות שירות ב-Firebase

מערכת Firebase משתמשת בחשבונות שירות כדי להפעיל ולנהל שירותים בלי לשתף את פרטי הכניסה של המשתמשים. כשאתם יוצרים פרויקט Firebase, יכול להיות שתשימו לב שכבר יש מספר חשבונות שירות זמינים בפרויקט.

יכול להיות שחשבונות שירות חדשים נוספים לפרויקט כשמוסיפים שירותים או מבצעים פעולות מסוימות (לדוגמה, קישור מוצר של Firebase ל-BigQuery). חלק מחשבונות השירות האלה מתווספים ישירות על ידי Firebase, ואחרים מתווספים דרך הפרויקט ב-Google Cloud שמשויך לפרויקט Firebase.

אפשר להציג את כל חשבונות השירות שמשויכים לפרויקט שלכם בכרטיסייה Service accounts ב- > Project Settings במסוף Firebase.

רשימה של חשבונות שירות בניהול Firebase:

שם החשבון שימוש בחשבון כשמוסיפים אותו לפרויקט
firebase-service-account@firebase-sa-management.iam.gserviceaccount.com כדי לנהל ולקשר שירותי Firebase לפרויקטים ב-Google Cloud – נדרש בכל הפרויקטים ב-Firebase

במועד היצירה של פרויקט Firebase / הוספת שירותי Firebase לפרויקט קיים ב-Google Cloud

service-project-number@gcp-sa-firebase.iam.gserviceaccount.com כדי לנהל ולקשר שירותי Firebase לפרויקטים ב-Google Cloud – נדרש בכל הפרויקטים ב-Firebase

במועד היצירה של פרויקט Firebase / הוספת שירותי Firebase לפרויקט קיים ב-Google Cloud

הערה: חלק מהפרויקטים ב-Firebase שנוצרו לפני ספטמבר 2018 לא כוללים את חשבון השירות הזה. עם זאת, מערכת Firebase מוסיפה את חשבון השירות הזה באופן אוטומטי לכל אחד מהפרויקטים האלה בפעם הבאה שמבוצעת פעולה שמחייבת את חשבון השירות הזה.

service-project-number@gcp-sa-firebaseappcheck.iam.gserviceaccount.com כדי לאמת אסימוני תגובה שהונפקו על ידי הספקים הבאים של בדיקות אפליקציות:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • Play Integrity API
במועד רישום אפליקציה לשימוש בבדיקת אפליקציה אצל הספקים הבאים:
  • reCAPTCHA Enterprise
  • Play Integrity API
project-id@appspot.gserviceaccount.com כדי לנהל מוצרים שמשויכים ל-App Engine: Cloud Firestore, Cloud Storage for Firebase ו-Cloud Functions for Firebase נכון למועד היצירה של פרויקט Firebase או ייבוא של פרויקט ב-Google Cloud אל Firebase
יכול להיות שכבר קיימים פרויקטים ב-Google Cloud לפני הייבוא
service-project-number@firebase-rules.iam.gserviceaccount.com כדי לנהל את כללי האבטחה של Firebase עבור Cloud Firestore, Cloud Storage for Firebase ומסד נתונים בזמן אמת במועד היצירה של פרויקט Firebase או ייבוא של פרויקט ב-Google Cloud אל Firebase
service-project number@gcp-sa-firebasestorage.iam.gserviceaccount.com
(deprecated) firebase-storage@system.gserviceaccount.com
לנהל קטגוריות של Cloud Storage for Firebase. במועד היצירה של פרויקט Firebase או ייבוא של פרויקט ב-Google Cloud אל Firebase.
firebase-storage@ חשבון השירות לא מוקצה יותר לפרויקטים חדשים. מומלץ לעיין בשאלות הנפוצות בנושא התמיכה.
service-project-number@gcf-admin-robot.iam.gserviceaccount.com להפעלת Cloud Functions for Firebase נכון למועד היצירה של פרויקט Firebase או ייבוא של פרויקט ב-Google Cloud אל Firebase
יכול להיות שכבר קיימים פרויקטים ב-Google Cloud לפני הייבוא
project-number@cloudservices.gserviceaccount.com כדי להשתמש ב-Google APIs נכון למועד היצירה של פרויקט Firebase או ייבוא של פרויקט ב-Google Cloud ל-Firebase
ייתכן שכבר קיימים פרויקטים ב-Google Cloud לפני הייבוא
firebase-adminsdk-random5chars@project-id.iam.gserviceaccount.com לספק פרטי כניסה ל-Firebase Admin SDK. במועד היצירה של פרויקט Firebase או ייבוא של פרויקט ב-Google Cloud אל Firebase
firebase-measurement@system.gserviceaccount.com כדי לייצא נתוני Firebase מ-Google Analytics ל-BigQuery במועד הקישור של מוצר Firebase ל-BigQuery
crashlytics-exporter@crashlytics-bigquery-prod.iam.gserviceaccount.com ייצוא נתונים מ-Firebase Crashlytics אל BigQuery במועד הקישור של מוצר Firebase ל-BigQuery
exporter@fcm-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com כדי לייצא נתונים מהעברת הודעות בענן ב-Firebase אל BigQuery במועד הקישור של מוצר Firebase ל-BigQuery
exporter@performance-bq-export-prod.iam.gserviceaccount.com ייצוא נתונים מ-Firebase Performance Monitoring ל-BigQuery במועד הקישור של מוצר Firebase ל-BigQuery
service-project-number@gcp-sa-bigquerydatatransfer.iam.gserviceaccount.com כדי לייבא נתונים ל-BigQuery מכל מוצר של Firebase (Google Analytics, Crashlytics, העברת הודעות בענן, מעקב ביצועים) במועד הקישור של מוצר Firebase ל-BigQuery
ext-extension-instance-id@project-id.iam.gserviceaccount.com כדי לנהל את ההתקנה של תוסף Firebase ולהפעיל אותו בזמן ההתקנה של התוסף (לכל מופע של תוסף יש חשבון שירות משלו)
(הוצא משימוש) firebase-crashreporting-random4char@project-name.iam.gserviceaccount.com כדי להעלות סמלי קריסה לדוחות הקריסה ב-Firebase בזמן יצירת הפרויקט ב-Firebase