Prywatność i bezpieczeństwo w Firebase

Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje o bezpieczeństwie i prywatności w Firebase. Niezależnie od tego, czy chcesz rozpocząć nowy projekt w Firebase, czy też chcesz wiedzieć, jak Firebase współdziała z Twoim istniejącym projektem, w dalszej części tego artykułu dowiesz się, jak Firebase może pomóc chronić Ciebie i Twoich użytkowników.

Ostatnia zmiana: 20 maja 2024 r.

Ochrona danych

Obsługa RODO i CCPA w Firebase

25 maja 2018 r. unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zastąpiło dyrektywę UE w sprawie ochrony danych z 1995 roku. 1 stycznia 2020 r. weszła w życie kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA). 1 stycznia 2023 r. weszła w życie kalifornijska ustawa o prawie do prywatności (CPRA), czyli przepisy o ochronie danych, które zmieniają i rozszerzają ustawę CCPA. Google dokłada wszelkich starań, aby pomagać naszym klientom w odnoszeniu sukcesów w ramach tych przepisów dotyczących prywatności – niezależnie od tego, czy są to duże firmy zajmujące się oprogramowaniem, czy niezależni deweloperzy.

RODO nakłada obowiązki na administratorów danych i podmioty przetwarzające dane, a ustawa CCPA/CPRA nakłada obowiązki na firmy i ich dostawców usług. W przypadku danych osobowych i informacji o użytkownikach przekazywanych Google w związku z korzystaniem z Firebase klienci korzystający z Firebase zwykle działają jako „administrator danych” (RODO) lub „firma” (ustawa CCPA/CPRA) w przypadku wszelkich danych osobowych i informacji o użytkownikach, których udostępniają Google w związku z korzystaniem z Firebase. Google działa zwykle jako „podmiot przetwarzający dane” (RODO) lub „dostawca usług” (zgodny z ustawą CCPA/CPRA).

Oznacza to, że dane są pod kontrolą klienta. Klienci są odpowiedzialni za zobowiązania takie jak wypełnianie praw osób w odniesieniu do ich danych osobowych lub informacji.

Warunki przetwarzania i zabezpieczania danych w Firebase

Gdy klienci korzystają z Firebase, zgodnie z rozporządzeniem RODO Google jest zwykle podmiotem przetwarzającym dane i przetwarza dane osobowe w ich imieniu. Podobnie, gdy klienci korzystają z Firebase, Google działa zwykle jako dostawca usług zgodnie z ustawą CCPA/CPRA i przetwarza dane osobowe w ich imieniu. Terminy dotyczące Firebase obejmują Warunki przetwarzania i zabezpieczania danych, które szczegółowo opisują te obowiązki.

Niektóre usługi Firebase objęte Warunkami korzystania z usługi Google Cloud Platform (GCP) są już objęte odpowiednimi zasadami przetwarzania danych – Aneksem dotyczącym przetwarzania danych w chmurze. Pełną listę usług Firebase, których dotyczą obecnie Warunki korzystania z usługi GCP, znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Firebase.

Google Analytics to osobna usługa, której można używać razem z Firebase. Podlega ona osobnym warunkom.

Firebase ma certyfikat zgodności z najważniejszymi standardami prywatności i bezpieczeństwa

Zgodność z ISO i SOC

Wszystkie usługi Firebase (z wyjątkiem indeksowania aplikacji i Vertex AI dla Firebase) przeszły proces oceny ISO 27001, SOC 1, SOC 2 i SOC 3, a niektóre z nich również przeszły proces certyfikacji ISO 27017 i ISO 27018. Raporty zgodności i certyfikaty dla usług Firebase podlegających Warunkom korzystania z usługi GCP można wysyłać za pomocą menedżera raportów zgodności z przepisami.

Nazwa usługi ISO 27001 ISO 27017 ISO 27018 SOC 1 SOC 2 SOC 3
Firebase ML
Laboratorium Firebase
Cloud Firestore
Cloud Functions dla Firebase
Cloud Storage dla Firebase
Uwierzytelnianie Firebase
Firebase Crashlytics
Firebase App Check
Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
Komunikacja w chmurze Firebase
Monitorowanie wydajności Firebase
Hosting Firebase
Linki dynamiczne Firebase
Zdalna konfiguracja Firebase
Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
Platforma Firebase
Testy A/B Firebase
Vertex AI for Firebase

Międzynarodowe transfery danych

Zasady programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności) umożliwiły spełnienie wymagań związanych z ochroną danych podczas przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych i innych krajów. W związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przesyłania danych unieważnieniem Tarczy Prywatności UE–USA w przypadku odpowiednich transferów danych Firebase zaczęła korzystać ze standardowych klauzul umownych, które zgodnie z orzeczeniem mogą być nadal właściwym mechanizmem przesyłania danych w ramach RODO. 4 czerwca 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła nowe wersje standardowych klauzul umownych, które uwzględniamy w umowach z klientami Firebase w zakresie odpowiednich transferów danych.

Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych przekazywanie danych miało odpowiednią podstawę prawną.

Informacje o przetwarzaniu danych

Przykłady danych użytkownika przetwarzanych przez Firebase

Aby świadczyć usługi, niektóre usługi Firebase przetwarzają dane Twoich użytkowników. Na wykresie poniżej znajdziesz przykłady tego, jak różne usługi Firebase wykorzystują i przetwarzają dane użytkowników, które mogą umożliwiać identyfikację. Poza tym wiele usług Firebase umożliwia żądanie usunięcia określonych danych lub kontrolowanie sposobu ich przetwarzania.

Usługa Firebase Dane użytkownika Jak dane pomagają w świadczeniu usługi
Cloud Functions dla Firebase
 • Adresy IP

Jak to pomaga: Cloud Functions używa adresów IP do wykonywania funkcji obsługi zdarzeń i funkcji HTTP na podstawie działań użytkownika.

Przechowywanie: funkcje w Cloud Functions zapisują adresy IP tylko tymczasowo na potrzeby świadczenia usługi.

Uwierzytelnianie Firebase
 • Hasła
 • Adresy e-mail
 • Numery telefonów
 • Klienty użytkownika
 • Adresy IP

Jak to pomaga: Uwierzytelnianie Firebase wykorzystuje te dane do włączania uwierzytelniania użytkowników i ułatwiania zarządzania ich kontami. Dodatkowo wykorzystuje ciągi znaków klienta użytkownika oraz adresy IP, aby zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać nadużyciom podczas rejestracji i uwierzytelniania.

Przechowywanie: uwierzytelnianie Firebase przechowuje zarejestrowane adresy IP przez kilka tygodni. Inne informacje uwierzytelniające przechowuje do czasu, aż klient Firebase zainicjuje usunięcie powiązanego użytkownika. Po tym czasie dane zostaną usunięte z aktywnych i kopii zapasowych w ciągu 180 dni.

Firebase App Check
 • Materiały poświadczające od obsługiwanych dostawców atestów
 • Tokeny sprawdzania aplikacji z udanych atestów

Jak to pomaga: Sprawdzanie aplikacji Firebase korzysta z materiałów atestu wymaganych przez odpowiedniego dostawcę atestu i otrzymanych z urządzeń użytkownika, aby pomóc w ustaleniu integralności urządzenia lub aplikacji. Materiały atestu są wysyłane do odpowiedniego dostawcy atestu w celu weryfikacji zgodnie z konfiguracją dewelopera. Tokeny sprawdzania aplikacji uzyskane z udanych poświadczeń są wysyłane z każdym żądaniem do obsługiwanych usług Firebase, aby uzyskać dostęp do zasobów chronionych przez funkcję Sprawdzanie aplikacji.

Przechowywanie: materiały poświadczające nie są przechowywane przez funkcję Sprawdzanie aplikacji, ale gdy są wysyłane do dostawców atestów, podlegają one warunkom tych dostawców. Tokeny sprawdzania aplikacji zwrócone po udanych atestach są ważne przez cały czas TTL, który nie może być dłuższy niż 7 dni. W przypadku deweloperów, którzy korzystają z funkcji ochrony przed ponownym odtwarzaniem, Sprawdzanie aplikacji przechowuje tokeny sprawdzania aplikacji używane z tymi funkcjami przez maksymalnie 30 dni. Inne tokeny Sprawdzania aplikacji, które nie są używane z funkcjami ochrony ponownego odtwarzania, nie są przechowywane przez usługi Firebase.

Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
 • Nazwy użytkowników
 • Adresy e-mail
 • Identyfikatory UDID na iOS
 • Bezpieczne identyfikatory Androida
 • Identyfikatory instalacji Firebase
 • Opinie testerów (zrzuty ekranu i tekst)

Jak to pomaga: Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase używa tych danych do rozpowszechniania kompilacji aplikacji testerom, monitorowania aktywności testerów, włączania funkcji dla testerów, np. przesyłania opinii w aplikacji, oraz do łączenia danych z urządzeniami testującymi.

Przechowywanie: Firebase App Distribution przechowuje informacje o użytkowniku, dopóki klient Firebase nie poprosi o ich usunięcie. Po tym czasie dane zostaną usunięte z aktywnych i kopii zapasowych w ciągu 180 dni.

Komunikacja w chmurze Firebase
 • Identyfikatory instalacji Firebase

Jak to pomaga: Komunikacja w chmurze Firebase używa identyfikatorów instalacji Firebase do określenia, na które urządzenia mają być dostarczane wiadomości.

Przechowywanie: Firebase przechowuje identyfikatory instalacji Firebase, dopóki klient Firebase nie wywoła interfejsu API, aby usunąć identyfikator. Po zakończeniu rozmowy dane są usuwane z aktywnych i kopii zapasowych w ciągu 180 dni.

Firebase Crashlytics
 • Identyfikatory UUID instalacji Crashlytics
 • Identyfikator instalacji Firebase
 • Ślady awarii
 • Dane w formie minidump w usłudze Breakpad
  (tylko awarie NDK)

Jak to pomaga: Firebase Crashlytics używa zrzutów stosu awarii, aby powiązać awarie z projektem, wysyłać alerty e-mail do użytkowników projektu i wyświetlać je w konsoli Firebase oraz pomagać klientom Firebase w debugowaniu awarii. Wykorzystuje identyfikatory UUID instalacji Crashlytics, aby mierzyć liczbę użytkowników, których dotyczyła awaria, i minimalizować dane w celu przetwarzania awarii NDK. Dane minizrzutu są przechowywane podczas przetwarzania, a następnie odrzucania sesji awarii. Identyfikator instalacji Firebase umożliwia korzystanie z nadchodzących funkcji, które ulepszają usługi zgłaszania awarii i zarządzania nimi. Więcej informacji o typach gromadzonych informacji o użytkownikach znajdziesz w sekcji Przykłady przechowywanych informacji o urządzeniu.

Przechowywanie: Firebase Crashlytics przechowuje zrzuty stosu awarii, wyodrębnione dane minizrzutu oraz powiązane identyfikatory (w tym identyfikatory UUID instalacji Crashlytics i identyfikatory instalacji Firebase) przez 90 dni, zanim rozpocznie proces usuwania jej z systemów aktywnych i kopii zapasowych.

Linki dynamiczne Firebase
 • Specyfikacja urządzenia (iOS)
 • Adresy IP (iOS)

Jak to działa: linki dynamiczne używają specyfikacji urządzeń i adresów IP na iOS do otwierania nowo zainstalowanych aplikacji na określonej stronie lub w konkretnym kontekście.

Przechowywanie: linki dynamiczne przechowują dane techniczne urządzeń i adresy IP tylko tymczasowo na potrzeby świadczenia usługi.

Hosting Firebase
 • Adresy IP

Jak to działa: Hosting wykorzystuje adresy IP przychodzących żądań, aby wykrywać nadużycia i dostarczać klientom szczegółową analizę danych o korzystaniu.

Przechowywanie: Hosting przechowuje dane IP przez kilka miesięcy.

Monitorowanie wydajności Firebase
 • Identyfikatory instalacji Firebase
 • Adresy IP

Jak to pomaga: Monitorowanie wydajności wykorzystuje identyfikatory instalacji Firebase do obliczania liczby unikalnych instalacji Firebase z dostępem do zasobów sieciowych, co zapewnia wystarczającą anonimowość wzorców dostępu. Używa też identyfikatorów instalacji Firebase w Zdalnej konfiguracji Firebase do zarządzania szybkością raportowania zdarzeń związanych z wydajnością. Dodatkowo używa adresów IP do mapowania zdarzeń wydajności na kraje, z których pochodzą. Więcej informacji znajdziesz w artykule o zbieraniu danych.

Przechowywanie: monitorowanie wydajności przechowuje zdarzenia powiązane z adresem IP przez 30 dni i przechowuje związane z instalacją i pozbawione tożsamości dane o wydajności przez 90 dni, zanim rozpocznie proces usuwania ich z aktywnych i kopii zapasowych.

Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
 • Identyfikatory instalacji Firebase

Jak to pomaga: funkcja Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase korzysta z identyfikatorów instalacji Firebase, aby określać, na które urządzenia mają być dostarczane wiadomości.

Przechowywanie: Firebase przechowuje identyfikatory instalacji Firebase, dopóki klient Firebase nie wywoła interfejsu API, aby usunąć identyfikator. Po zakończeniu rozmowy dane są usuwane z aktywnych i kopii zapasowych w ciągu 180 dni.

Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
 • Adresy IP
 • Klienty użytkownika

Jak to pomaga: Baza danych czasu rzeczywistego korzysta z adresów IP i klientów użytkownika, aby włączyć narzędzie do profilowania, które pomaga klientom Firebase zrozumieć trendy użytkowania i zestawienia platform.

Przechowywanie: Baza danych czasu rzeczywistego przechowuje adresy IP i informacje o kliencie użytkownika przez kilka dni, chyba że klient postanowi je zachować na dłużej.

Zdalna konfiguracja Firebase
 • Identyfikatory instalacji Firebase

Jak to pomaga: zdalna konfiguracja wykorzystuje identyfikatory instalacji Firebase do wybrania wartości konfiguracyjnych, które będą zwracane na urządzenia użytkowników.

Przechowywanie: Firebase przechowuje identyfikatory instalacji Firebase, dopóki klient Firebase nie wywoła interfejsu API, aby usunąć identyfikator. Po zakończeniu rozmowy dane zostaną usunięte z systemów aktywnych i zapasowych w ciągu 180 dni.

Firebase ML
 • Przesłane obrazy
 • instalacji tokenów uwierzytelniania

Jak to pomaga: interfejsy Cloud APIs API tymczasowo przechowują przesłane obrazy, aby przetworzyć i zwrócić Ci analizę. Zapisane obrazy są zwykle usuwane w ciągu kilku godzin. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z najczęstszymi pytaniami o użycie danych Cloud Vision.

Tokeny uwierzytelniania instalacji są używane przez system ML Firebase do uwierzytelniania urządzeń podczas interakcji z instancjami aplikacji, na przykład do rozpowszechniania modeli programisty w instancjach aplikacji.

Przechowywanie: tokeny uwierzytelniania instalacji pozostają ważne do momentu ich wygaśnięcia. Domyślny okres ważności tokena to tydzień.

Vertex AI for Firebase
 • Klient wysyła dane wejściowe i wyjściowe wysyłane i odbierane z modelu AI

Jak to pomaga: Vertex AI dla Firebase prognozuje treści za pomocą interfejsu Vertex AI API.

Przechowywanie: podczas prognozowania Google nie loguje danych klienta w celu wygenerowania danych wyjściowych klienta ani trenowania modeli podstawowych. Domyślnie Google zapisuje w pamięci podręcznej dane wejściowe i odpowiedzi klienta dla modeli Gemini, aby przyspieszyć odpowiedzi na kolejne prompty od klienta.

Więcej informacji znajdziesz w artykule o generatywnej AI i zarządzaniu danymi | Generative AI w Vertex AI | Google Cloud.

Przykłady informacji zbieranych przez Crashlytics

 • identyfikator UUID RFC-4122, który umożliwia usuwanie duplikatów awarii;
 • Identyfikator UUID instalacji Crashlytics
 • identyfikator instalacji Firebase (FID),
 • Identyfikator sesji Firebase, który jest losowym identyfikatorem UUID generowanym w celu otagowania zdarzeń sesją
 • Sygnatura czasowa wystąpienia awarii
 • Identyfikator pakietu aplikacji i pełny numer wersji
 • nazwa i numer wersji systemu operacyjnego urządzenia;
 • Wartość logiczna wskazująca, czy urządzenie zostało po jailbreaku lub z dostępem do roota
 • Nazwa modelu urządzenia, architektura procesora, ilość pamięci RAM i miejsce na dysku
 • Wskaźnik instrukcji uint64 w każdej klatce w każdym aktualnie uruchomionym wątku
 • Nazwa metody lub funkcji w postaci zwykłego tekstu, jeśli jest dostępna w środowisku wykonawczym, zawierająca każdy wskaźnik instrukcji.
 • Jeśli zostanie zgłoszony wyjątek, nazwa klasy w postaci zwykłego tekstu i wartość wiadomości
 • Jeśli został zgłoszony sygnał krytyczny, jego nazwa i kod całkowita
 • Dla każdego obrazu binarnego załadowanego do aplikacji: jego nazwa, identyfikator UUID, rozmiar w bajtach oraz adres podstawowy uint64, w którym został załadowany do pamięci RAM.
 • Wartość logiczna wskazująca, czy w momencie awarii aplikacja działała w tle
 • Wartość całkowita wskazująca obrót ekranu w momencie awarii
 • Wartość logiczna wskazująca, czy czujnik zbliżeniowy na urządzeniu został aktywowany
 • Zawartość pliku version-control-info.textproto (tylko w przypadku aplikacji na Androida skonfigurowanych pod kątem integracji z systemem kontroli wersji (VCS))

Przykłady informacji zbieranych przez Monitorowanie skuteczności

 • identyfikator instalacji Firebase (FID),
 • Identyfikator sesji Firebase, który jest losowym identyfikatorem UUID generowanym w celu otagowania zdarzeń sesją
 • Ogólne informacje o urządzeniu (model, system operacyjny, orientacja)
 • Pamięć RAM i rozmiar dysku
 • Wykorzystanie procesora
 • Operatora (na podstawie kraju komórki i kodu sieci)
 • Informacje o radiu/sieciach (np. Wi-Fi, LTE, 3G)
 • Kraj (na podstawie adresu IP)
 • Ustawienia regionalne/język
 • Wersja aplikacji
 • Stan aplikacji na pierwszym planie lub w tle
 • Nazwę pakietu aplikacji
 • Identyfikatory instalacji Firebase
 • Czas trwania automatycznego śledzenia
 • Adresy URL sieci (bez parametrów adresu URL i treści ładunku) oraz te odpowiadające im informacje:
  • Kody odpowiedzi (na przykład 403, 200)
  • Rozmiar ładunku w bajtach
  • Czas odpowiedzi

Zobacz pełną listę automatycznych logów czasu zbieranych przez Monitorowanie wydajności.

Przewodniki dotyczące włączania obsługi przetwarzania danych przez użytkowników

Usługi wymienione w tabeli powyżej wymagają do działania pewnej ilości danych użytkownika. Dlatego nie można całkowicie wyłączyć zbierania danych podczas korzystania z tych usług.

Jeśli jesteś klientem i chcesz zaoferować użytkownikom możliwość subskrypcji usługi oraz związane z nią dane, w większości przypadków wymaga to dodania okna lub przełącznika ustawień przed skorzystaniem z tej usługi.

Niektóre usługi uruchamiają się jednak automatycznie, gdy znajdują się w aplikacji. Aby umożliwić użytkownikom zarejestrowanie się przed rozpoczęciem korzystania z tych usług, możesz wyłączyć automatyczne inicjowanie każdej usługi i zamiast tego ręcznie zainicjować je w czasie działania. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przeczytaj przewodniki poniżej:

Jeśli integrujesz Firebase z Google Analytics, dowiedz się, jak skonfigurować zbieranie danych w Analytics.

Lokalizacje przechowywania i przetwarzania danych

Jeśli usługa lub funkcja nie umożliwia wyboru lokalizacji danych, Firebase może przetwarzać i przechowywać Twoje dane wszędzie tam, gdzie firma Google lub jej przedstawiciele mają infrastrukturę. Potencjalne lokalizacje obiektów różnią się w zależności od usługi.

Usługi tylko w USA

Usługa uwierzytelniania Firebase jest uruchamiana tylko z centrów danych w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie Uwierzytelnianie Firebase przetwarza dane wyłącznie w Stanach Zjednoczonych.

Usługi globalne

Większość usług Firebase działa w globalnej infrastrukturze Google. Może on przetwarzać dane w dowolnej z lokalizacji Google Cloud Platform lub centrów danych Google. W przypadku niektórych usług można określić wybór lokalizacji danych, który ogranicza przetwarzanie tylko do tej lokalizacji.

 • Cloud Storage dla Firebase
 • Cloud Firestore
 • Cloud Functions dla Firebase
 • Hosting Firebase
 • Firebase Crashlytics
 • Monitorowanie wydajności Firebase
 • Linki dynamiczne Firebase
 • Zdalna konfiguracja Firebase
 • Komunikacja w chmurze Firebase
 • Firebase ML
 • Laboratorium Firebase
 • Firebase App Check

Informacje o bezpieczeństwie

Szyfrowanie danych

Usługi Firebase szyfrują dane w ruchu za pomocą protokołu HTTPS i izolują logicznie dane klientów.

Dodatkowo kilka usług Firebase szyfruje swoje dane w spoczynku:

 • Cloud Firestore
 • Cloud Functions dla Firebase
 • Cloud Storage dla Firebase
 • Firebase Crashlytics
 • Uwierzytelnianie Firebase
 • Komunikacja w chmurze Firebase
 • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
 • Laboratorium Firebase
 • Firebase App Check
 • Monitorowanie wydajności Firebase

Praktyki związane z bezpieczeństwem

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, Firebase stosuje zaawansowane środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować dostęp:

 • Firebase daje dostęp do danych osobowych tylko wybranym pracownikom, których celem jest biznesowe.
 • Firebase rejestruje dostęp pracowników do systemów zawierających dane osobowe.
 • Firebase zezwala na dostęp do danych osobowych tylko pracownikom, którzy logują się za pomocą Logowania przez Google i uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Dane usługi Firebase

Dane usługi Firebase to dane osobowe, które Google zbiera i generuje w trakcie świadczenia usług Firebase i zarządzania nimi*, z wyjątkiem Danych klienta** zgodnie z opisem naszych umów z klientami dotyczących usług Firebase i Danych usług Google Cloud. Dane usługi Firebase obejmują informacje o korzystaniu z usługi, identyfikatory zasobów, takie jak identyfikatory aplikacji i nazwy pakietu lub identyfikatorów pakietów, szczegóły techniczne i operacyjne wykorzystania (np. adresy IP) oraz bezpośrednią komunikację z deweloperami w ramach opinii i rozmów z zespołem pomocy.

*Obsługiwane usługi obejmują Testy A/B Firebase, Rozpowszechnianie aplikacji Firebase, Komunikację w chmurze Firebase, Firebase Crashlytics, Linki dynamiczne Firebase, Hosting Firebase, Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, Firebase ML, Vertex AI dla Firebase, Monitorowanie wydajności Firebase, Monitorowanie wydajności Firebase, Bazę danych czasu rzeczywistego Firebase, Zdalną konfigurację Firebase i Pamięć na segment użytkowników Firebase.

**Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy dane klienta, znajdziesz w Warunkach przetwarzania i zabezpieczania danych w Firebase.

Przykłady przetwarzania danych usługi Firebase przez Firebase

Google korzysta z Danych usługi Firebase zgodnie z polityką prywatności i obowiązującymi warunkami. Dane usługi Firebase służą na przykład do:

 • udostępniać żądane usługi Firebase;
 • Tworzenie rekomendacji dotyczących optymalizacji korzystania z usług Firebase
 • Utrzymywanie i ulepszanie usług Firebase
 • Świadczenie i ulepszanie innych usług, o które prosisz
 • Dowiedz się, jak korzystasz z Firebase i innych usług Google
 • zapewniać lepsze wsparcie i komunikować się z Tobą.
 • Ochrona Ciebie, naszych użytkowników, pozostałych osób i Google
 • Przestrzeganie zobowiązań prawnych

Wykorzystanie danych usługi Firebase przez usługi Google spoza Firebase

Możesz zdecydować, czy Twoje dane usługi Firebase mogą być używane przez Google do bardziej szczegółowej analizy, statystyk i rekomendacji dotyczących usług Google spoza Firebase oraz ulepszania usług Google spoza Firebase. Możesz to skonfigurować na stronie ustawień prywatności danych w Firebase.

Jeśli ta opcja zostanie wyłączona, Dane usługi Firebase będą nadal używane do innych celów, takich jak te wymienione powyżej, zgodnie z naszą polityką prywatności i obowiązującymi warunkami, w tym do tworzenia rekomendacji na temat i ulepszania usług Firebase oraz do świadczenia i ulepszania innych usług, o których prosisz, np. usług Google połączonych z projektem Firebase.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Jeśli nie znajdziesz tu odpowiedzi na swoje pytanie dotyczące prywatności, skontaktuj się z zespołem pomocy Firebase. Jeśli jesteś deweloperem Firebase, podaj identyfikator aplikacji Firebase. Identyfikator aplikacji Firebase znajdziesz na karcie Twoje aplikacje w ustawieniach projektu .