Zależności pakietów SDK Firebase na Androida od Usług Google Play

Niektóre pakiety SDK Firebase na Androida zależą od Usług Google Play, co oznacza, że będą działać tylko na urządzeniach i emulatorach z zainstalowanymi Usługami Google Play. Ten pakiet SDK Firebase komunikuje się z usługą działającą w tle na urządzeniu, zapewniając jej bezpieczny, aktualny i lekki interfejs API. Na niektórych urządzeniach z Androidem, takich jak Amazon Kindle Fire, lub sprzedawanych w określonych regionach, usługi Google Play nie są zainstalowane.

Które pakiety SDK Firebase na Androida wymagają Usług Google Play?

Pakiety SDK Firebase można podzielić na 3 kategorie:

  • Wymagane Usługi Google Play – te pakiety SDK wymagają Usług Google Play, w przeciwnym razie nie mają żadnych funkcji.
  • Zalecane usługi Google Play – te pakiety SDK wymagają pełnej funkcjonalności Usług Google Play, jednak dają one większość możliwości nawet bez Usług Google Play.
  • Usługi Google Play nie są wymagane – te pakiety SDK nie wymagają pełnej funkcjonalności Usług Google Play.

Tabele poniżej dotyczą tylko najnowszych wersji każdego pakietu SDK. Niektóre starsze wersje mogą mieć bardziej rygorystyczne wymagania.

Usługi Google Play nie są wymagane

Usługa Biblioteka Usługi Google Play?
Dostawcy usług niestandardowych i debugowania Sprawdzania aplikacji com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
Niewymagane
Interfejs App Distribution API com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
Niewymagane
Rozpowszechnianie aplikacji com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12 Niewymagane
Uwierzytelnianie com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
Niewymagane
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
Niewymagane
Pakiet SDK klienta Cloud Functions dla Firebase com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
Niewymagane
Cloud Storage dla Firebase com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
Niewymagane
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
Niewymagane
Wysyłanie wiadomości w aplikacji com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
Niewymagane
Ekran z wyświetlaniem wiadomości w aplikacji com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
Niewymagane
Instalacje Firebase com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
Niewymagane
Monitorowanie wydajności com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
Niewymagane
Baza danych czasu rzeczywistego com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
Niewymagane
Zdalna konfiguracja com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
Niewymagane
Vertex AI for Firebase com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta01 Niewymagane
Usługa Biblioteka Usługi Google Play?
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:23.1.0 Zalecane*
Analityka com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
Zalecane*
Dostawca funkcji Integrity Play funkcji sprawdzania aplikacji com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0 Wymagane
Dostawca usługi SafetyNet do Sprawdzania aplikacji com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2 Wymagane
Indeksowanie aplikacji com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 Wymagane
Komunikacja w chmurze com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
Wymagane
Linki dynamiczne com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
Wymagane
Systemy uczące się w Firebase com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 Wymagane
Model niestandardowy Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 Wymagane

* Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics może wysyłać zdarzenia z dowolnego urządzenia, ale niektóre automatyczne statystyki, np. dane demograficzne, są dostępne tylko na urządzeniach z Usługami Google Play.