การพึ่งพา Firebase Android SDK บนบริการ Google Play

Firebase Android SDK บางตัวขึ้นอยู่กับ บริการ Google Play ซึ่งหมายความว่าจะทำงานบนอุปกรณ์และอีมูเลเตอร์ที่ติดตั้งบริการ Google Play ไว้เท่านั้น Firebase SDK เหล่านี้สื่อสารกับบริการพื้นหลังของบริการ Google Play บนอุปกรณ์เพื่อมอบ API ที่ปลอดภัย ทันสมัย ​​และมีน้ำหนักเบาให้กับแอปของคุณ อุปกรณ์ Android บางอย่าง เช่น อุปกรณ์ Amazon Kindle Fire หรืออุปกรณ์ที่จำหน่ายในบางภูมิภาค ไม่ได้ติดตั้งบริการ Google Play

Firebase Android SDK ใดที่ต้องการบริการ Google Play

Firebase SDK แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ดังนี้

  • ต้องใช้บริการ Play — SDK เหล่านี้ต้องการบริการ Google Play มิฉะนั้นจะไม่มีฟังก์ชันการทำงาน
  • แนะนำบริการ Play — SDK เหล่านี้ต้องการบริการ Google Play เพื่อให้มีฟังก์ชันการทำงาน เต็มรูปแบบ แต่ยังคงมีฟังก์ชันการทำงาน ส่วนใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีบริการ Google Play
  • ไม่จำเป็นต้องใช้บริการ Play — SDKS เหล่านี้ไม่ต้องการบริการ Google Play เพื่อให้มีฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบ

ตารางด้านล่างมีความถูกต้องสำหรับ SDK รุ่นล่าสุด เท่านั้น รุ่นเก่าบางรุ่นอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดกว่านี้

ไม่ จำเป็นต้องใช้บริการ Google Play

ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุด บริการ Google Play?
App Check ผู้ให้บริการปรับแต่งและแก้ไขข้อบกพร่อง com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
API การกระจายแอป com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
ไม่จำเป็นต้องใช้
การกระจายแอพ com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03 ไม่จำเป็นต้องใช้
การตรวจสอบสิทธิ์ com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
ไม่จำเป็นต้องใช้
Cloud Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
ไม่จำเป็นต้องใช้
ฟังก์ชันระบบคลาวด์สำหรับ Firebase Client SDK com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับ Firebase com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1
ไม่จำเป็นต้องใช้
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
ไม่จำเป็นต้องใช้
การส่งข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
ไม่จำเป็นต้องใช้
การแสดงข้อความในแอป com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
ไม่จำเป็นต้องใช้
การติดตั้ง Firebase com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
ไม่จำเป็นต้องใช้
การตรวจสอบประสิทธิภาพ com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0
ไม่จำเป็นต้องใช้
ฐานข้อมูลเรียลไทม์ com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
ไม่จำเป็นต้องใช้
การกำหนดค่าระยะไกล com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
ไม่จำเป็นต้องใช้
ผลิตภัณฑ์ ห้องสมุด บริการ Google Play?
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0 ที่แนะนำ*
การวิเคราะห์ com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
ที่แนะนำ*
App Check Play Integrity ผู้ให้บริการ com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0 ที่จำเป็น
ผู้ให้บริการ App Check SafetyNet com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0 ที่จำเป็น
การจัดทำดัชนีแอป com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 ที่จำเป็น
การส่งข้อความบนคลาวด์ com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
ที่จำเป็น
ลิงก์แบบไดนามิก com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
ที่จำเป็น
Firebase ML Vision com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 ที่จำเป็น
โมเดลที่กำหนดเองของ Firebase ML com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 ที่จำเป็น

* Firebase SDK สำหรับ Google Analytics สามารถส่งเหตุการณ์บนอุปกรณ์ใดก็ได้ แต่ข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติบางอย่าง เช่น ข้อมูลประชากร ใช้ได้เฉพาะในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play