Firebase Android SDK'larının Google Play hizmetlerindeki bağımlılıkları

Bazı Firebase Android SDK'ları Google Play hizmetlerine bağlıdır; bu, bunların yalnızca Google Play hizmetlerinin yüklü olduğu cihazlarda ve öykünücülerde çalışacağı anlamına gelir. Bu Firebase SDK'ları, uygulamanıza güvenli, güncel ve hafif bir API sağlamak için cihazdaki Google Play hizmetleri arka plan hizmetiyle iletişim kurar. Amazon Kindle Fire cihazları veya bazı bölgelerde satılanlar gibi belirli Android cihazlarda Google Play hizmetleri yüklü değildir.

Hangi Firebase Android SDK'ları Google Play hizmetlerini gerektirir?

Firebase SDK'ları üç kategoriye ayrılabilir:

  • Play hizmetleri gerekli — Bu SDK'lar Google Play hizmetlerini gerektirir, aksi takdirde hiçbir işlevleri yoktur.
  • Önerilen Play hizmetleri — Bu SDK'lar, Google Play hizmetlerinin tam işlevselliğe sahip olmasını gerektirir, ancak yine de çoğu işlevi Google Play hizmetleri olmasa bile sunarlar.
  • Play hizmetleri gerekli değil — Bu SDKS, Google Play hizmetlerinin tam işlevselliğe sahip olmasını gerektirmez.

Aşağıdaki tablolar yalnızca her SDK'nın en son sürümü için doğrudur. Bazı eski sürümlerin daha sıkı gereksinimleri olabilir.

Google Play hizmetleri gerekli değildir

Ürün Kütüphane Google Play hizmetleri?
Uygulama Kontrolü özel ve hata ayıklama sağlayıcıları com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
Gerekli değil
Uygulama Dağıtım API'si com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
Gerekli değil
Uygulama Dağıtımı com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11 Gerekli değil
Kimlik doğrulama com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
Gerekli değil
Bulut Firestore com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
Gerekli değil
Firebase İstemci SDK'sı için Bulut İşlevleri com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
Gerekli değil
Firebase için Bulut Depolama com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
Gerekli değil
Crashlytics com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
Gerekli değil
Uygulama İçi Mesajlaşma com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
Gerekli değil
Uygulama İçi Mesajlaşma Ekranı com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
Gerekli değil
Firebase kurulumları com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
Gerekli değil
Performans İzleme com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
Gerekli değil
Gerçek Zamanlı Veritabanı com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
Gerekli değil
Uzaktan Yapılandırma com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
Gerekli değil
Ürün Kütüphane Google Play hizmetleri?
AdMob com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0 Tavsiye edilen*
Analitik com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
Tavsiye edilen*
Uygulama Kontrolü Play Bütünlüğü sağlayıcısı com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1 Gerekli
Uygulama Kontrolü SafetyNet sağlayıcısı com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2 Gerekli
Uygulama Dizine Ekleme com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0 Gerekli
Bulut Mesajlaşma com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
Gerekli
Dinamik Bağlantılar com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
Gerekli
Firebase ML Vizyonu com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0 Gerekli
Firebase ML Özel Modeli com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4 Gerekli

* Google Analytics için Firebase SDK'sı herhangi bir cihaza etkinlik gönderebilir, ancak demografi gibi bazı otomatik analizler yalnızca Google Play hizmetlerine sahip cihazlarda kullanılabilir.