Tích hợp Firebase với dự án dịch vụ Play Trò chơi của bạn

Firebase có thể giúp nâng cấp trò chơi của bạn:

 • Ghi lại các sự kiện Trò chơi bằng Google Analytics, một giải pháp đo lường ứng dụng miễn phí cung cấp thông tin chi tiết về việc sử dụng ứng dụng và mức độ tương tác của người dùng.

 • Sử dụng bất kỳ sản phẩm Firebase nào hỗ trợ trò chơi , như Crashlytics, Cấu hình từ xa, v.v.

Bắt đầu

 1. Nếu bạn chưa có, hãy tạo dự án Firebase rồi thêm Firebase vào trò chơi của bạn ( C++ | Unity ).

 2. Liên kết ứng dụng Firebase với tài khoản nhà phát triển Google Play của bạn . Dự án dịch vụ Play Trò chơi của bạn sẽ sử dụng đường liên kết tương tự này.
  Trong bảng điều khiển Firebase, hãy chuyển đến tab Tích hợp . Trên thẻ Google Play , nhấp vào Liên kết rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để tạo liên kết.

 3. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn trong Google Play được thiết lập để sử dụng dịch vụ Play Trò chơi .

Ghi lại các sự kiện Trò chơi bằng Google Analytics

 1. Thêm Google Analytics vào ứng dụng của bạn.

 2. Sau khi thêm SDK Firebase cho Google Analytics vào ứng dụng của mình, bạn có thể bắt đầu ghi nhật ký các sự kiện Play Trò chơi. Dưới đây là một số sự kiện mẫu bạn có thể ghi lại:

  • Sự kiện đăng nhập

   Bundle bundle = new Bundle();
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.LOGIN, bundle);
   
  • Mở khóa thành tích

   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putString(FirebaseAnalytics.Param.ACHIEVEMENT_ID, achievementId);
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.UNLOCK_ACHIEVEMENT, bundle);
   
  • Điểm số trên bảng xếp hạng

   Bundle bundle = new Bundle();
   bundle.putLong(FirebaseAnalytics.Param.SCORE, score);
   bundle.putString("leaderboard_id", leaderboardId);
   mFirebaseAnalytics.logEvent(FirebaseAnalytics.Event.POST_SCORE, bundle);
   
 3. Bạn có thể xem các sự kiện đã ghi trong trang tổng quan Analytics của bảng điều khiển Firebase.

  Bạn cũng có thể truy cập bảng điều khiển Firebase từ Play Console bằng cách nhấp vào biểu tượng Firebase bên cạnh biểu tượng ứng dụng của bạn trên trang Chi tiết trò chơi.

Khắc phục các lỗi thường gặp

Không thể xem các sự kiện Play Trò chơi trong trang tổng quan Analytics

 • Kiểm tra xem bạn đã bật Google Analytics cho dự án Firebase của mình chưa và bạn đã tích hợp Google Analytics vào trò chơi của mình chưa.

 • Xác minh rằng mã của bạn triển khai các sự kiện cho LOGIN , UNLOCK_ACHIEVEMENT hoặc POST_SCORE .

 • Xác minh SDK đang ghi nhật ký sự kiện bằng cách bật ghi nhật ký chi tiết . Vì thiết bị sắp xếp các sự kiện để duy trì tuổi thọ pin nên có thể mất một thời gian trước khi những sự kiện này hiển thị trong trang tổng quan Analytics.

Bạn cần liên kết Google Play với Firebase bằng bảng điều khiển Firebase ( > Project settings > Integrations > Google Play ). Nếu bạn gặp sự cố khi liên kết, hãy kiểm tra những điều sau:

Không thể truy cập bảng điều khiển Firebase từ Play Console

Đảm bảo rằng tài khoản nhà phát triển Google Play của bạn được liên kết với ứng dụng Firebase. Trong Play Console , Chủ sở hữu hoặc Quản trị viên của tài khoản nhà phát triển Play có thể xem trạng thái liên kết trong Thiết lập > Dịch vụ được liên kết > Firebase .