Firebase is back at Google I/O on May 10! Register now

Bạn có thể làm gì với Liên kết động Firebase?

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Các trường hợp sử dụng sau đây là một số cách bạn có thể sử dụng Liên kết động trong ứng dụng của mình để thúc đẩy tăng trưởng và tương tác.

Chuyển đổi người dùng web thành người dùng ứng dụng

Nếu không có Liên kết động, nếu người dùng web di động cài đặt ứng dụng của bạn bằng cách mở liên kết cài đặt ứng dụng, thì họ phải điều hướng lại đến vị trí của họ. Với Liên kết động, bạn có thể đảm bảo rằng sau khi người dùng web cài đặt ứng dụng của bạn, họ có thể tiếp tục ở nơi họ đã dừng lại.

Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi người dùng web thành người dùng ứng dụng

Các chiến dịch xã hội, email và SMS

Gửi khuyến mại bằng các liên kết hoạt động trên mọi nền tảng. Người dùng hiện tại và tương lai có thể đổi phiếu mua hàng của bạn cho dù họ sử dụng iOS, Android hay trình duyệt web và cho dù họ đã cài đặt ứng dụng của bạn hay chưa.

chiến dịch xã hội

Chia sẻ giữa người dùng với người dùng

Giúp người dùng của bạn dễ dàng chia sẻ nội dung ứng dụng của bạn với bạn bè của họ, bất kể bạn bè của họ sử dụng nền tảng nào hay bạn bè của họ đã sử dụng ứng dụng của bạn hay chưa.

Tìm hiểu thêm

Chia sẻ giữa người dùng với người dùng

Chuyển đổi người dùng máy tính để bàn thành người dùng ứng dụng

Tạo Liên kết Động khi người dùng web đánh dấu một trang hoặc gửi cho họ một liên kết. Khi họ mở liên kết trên một thiết bị khác, họ có thể nhận được trải nghiệm tốt nhất cho thiết bị đó.

Chuyển đổi người dùng web trên máy tính để bàn thành người dùng ứng dụng

Quảng cáo ứng dụng trong thế giới thực

Sử dụng mã QR hoặc đèn hiệu Eddystone mã hóa Liên kết động trong màn hình thực của bạn để quảng bá ứng dụng của bạn tại các sự kiện và địa điểm.